Role i misje

Kierowanie: strategiczne tematy strukturalne (prawne, społeczne z wykresem organizacyjnym, finansowe, handlowe, przemysłowe…), rozwój Grupy i nowe możliwości rozwoju

Przegląd: bieżący obrót Grupy w oparciu o znaczące wskaźniki KPI — Top Line / GM / EBITDA / FCF / Wskaźnik bankowy

Weryfikacja: strategia M&A, strategia dotycząca kluczowych klientów, strategia CSR, inwestycje

Współpraca: z kadrą zarządzającą w celu podejmowania wspólnych decyzji; w szczególności w celu opracowania trwałej przewagi konkurencyjnej i wiodących w skali światowej innowacyjnych rozwiązań.

Członkowie Komitetu Wykonawczego

Sébastien BOSSARD

CEO

Gauthier BAIVIER

Dyrektor ds. łańcucha dostaw

Isabelle DEMOMENT

Dyrektor ds. strategii CSR, zarządzania produktem i zgodności z wymogami prawnymi

Alban HOUSSIN

Szef działu fuzji i przejęć, JV i opieki zdrowotnej

Tanguy LE CLERC

DYREKTOR DS. DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

Stéphane LE DALLIC

CFO

Karine LE GRAND

Dyrektor ds. Innowacji

Anne-Charlotte QUERCIA

Sekretarz generalny

Patrick RICHARD

Dyrektor ds. informatyki

Guillaume TANTER

Dyrektor ds. HR

Katrin TURVEY

Dyrektor ds. kluczowych klientów i inżynierii F&B

Nasze wartości, wymagania i ambicje etyczne

Naszą misją jest stworzenie świata bezpiecznej żywności.

Stanowi ona odpowiedź na wyzwanie, pokonaniu którego jesteśmy w pełni oddani, mając na uwadze, że bezpieczeństwo żywności jest obecnie najważniejszym zagadnieniem na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego. Misja ta oraz nasze cztery główne wartości — Przejrzystość, Dzielenie się, Biegłość i Przewidywanie — określają, kim jesteśmy w świecie, w którym zarówno władze, jak i konsumenci oczekują przejrzystości i zaufania. Wartości te wyznaczają nam drogę w codziennych działaniach i decyzjach, które są podejmowane przez poszczególne osoby, jak również w ramach współpracy zbiorowej.

Powinny one inspirować nasze zachowanie w kontaktach ze współpracownikami, z klientami i partnerami, a w szerszym ujęciu wpływać na sposób współdziałania z całym społeczeństwem. Odzwierciedlają one etykę zawodową naszej Grupy.

Te główne wartości leżą u podstaw naszego zaangażowania w podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR), które zobowiązujemy się wspierać i promować. Podejście CSR wykracza poza przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i regulacji (chociaż musi być ono zawsze zapewnione).

Zapraszam do zapoznania się z Kodeksem etycznym firmy Kersia, który został napisany w ramach tego procesu. Określa on podstawowe zasady i reguły, których należy przestrzegać, a także standardy postępowania zawodowego, których należy przestrzegać, prowadząc działalność na całym świecie. Kodeks ten jest zgodny z naszą misją i wartościami, które nami kierują.

Sébastien Bossard

CEO