Przewidywanie potrzeb jutra

Innowacja ma kluczowe znaczenie dla DNA grupy Kersia i jej misji — tworzenia świata bezpiecznej żywności. Jest to nieodłączny element działalności Grupy i czynnik napędowy każdego członka Grupy Kersia. W świecie, w którym codziennie występują zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności wynikające z bezprecedensowych, zmieniających się i często nieprzewidywalnych problemów, pojawiające się wyzwania, wymagają nieszablonowego myślenia o stopniowym dostosowywaniu i opracowywaniu nowych, zrównoważonych opcji podejścia do pracy. Oznacza to nieustanne przewidywanie zmian.

Naszą misją jest zachowanie równowagi w systemach życiowych, które z natury nigdy nie są zrównoważone. W związku z tym przewidywanie jest jedną z czterech podstawowych wartości, którymi kieruje się firma Kersia i wszyscy jej pracownicy. Nasze multidyscyplinarne zespoły pracują w oparciu o wielofunkcyjne, wielokulturowe „projekty”, łącząc uzupełniające się umiejętności i doświadczenie (badania i rozwój, marketing, sprzedaż terenowa, specjaliści ds. prawnych itp.) z różnych krajów i różnych kultur branżowych.

Na świecie żyje obecnie siedem miliardów ludzi, a do roku 2050 liczba ta wzrośnie do dziewięciu miliardów… Wzrost liczby ludności oraz podwyższenie standardu życia w wielu krajach powodują zwiększenie zapotrzebowania na żywność na całym świecie oraz chęci dostępu do bardziej złożonych źródeł białka. Jednocześnie ludzie troszczą się o los naszej planety i oczekują zrównoważonych kanałów produkcji i rozwiązań, które nie będą pozostawiać żadnych śladów związanych z ich użytkowaniem. Aby spełnić ten złożony wymóg, pracujemy nad alternatywnymi, „zielonymi” rozwiązaniami, które uzupełnią, a w niektórych przypadkach zastąpią stosowanie substancji chemicznych. Cel ten osiągamy poprzez stosowanie materiałów pochodzenia biologicznego, wykorzystując mniejszą ilość wody i generując mniejszą ilość pozostałości, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo operatorów i troszcząc się o wpływ stosowania zalecanych rozwiązań. W rezultacie udział zrównoważonych, „zielonych rozwiązań” w asortymencie produktów firmy Kersia dla rolników i producentów stanowi obecnie znaczny odsetek naszej produkcji.

Dwa laboratoria mikrobiologiczne firmy Kersia (we Francji i w Irlandii) stanowią specjalistyczne centra doskonałości Grupy, w których badania się mikroorganizmy obecne w żywności. Mikroorganizmy te są niezbędne w produkcji żywności, takiej jak jogurty, sery, chleb i wino, lecz mogą one również być odpowiedzialne za jej zepsucie. Łączne doświadczenie naszych ekspertów w dziedzinie mikrobiologii żywności sprawia, że odgrywają oni ważną rolę w dzieleniu się wiedzą w przypadku wydawania ostrzeżeń o skażeniu oraz wytyczania drogi i opracowywania przełomowych innowacji, szczególnie z myślą o branży rolno-spożywczej. Oprócz standardowych rozwiązań oferujemy również zintegrowane usługi. Każdemu gospodarstwu i zakładowi zapewniana jest specjalistyczna wiedza w celu zagwarantowania bezpieczeństwa żywności.

Cztery priorytetowe obszary działania

Zapobieganie ponownemu pojawianiu się biofilmów

Biofilmy są odpowiedzialne za skażenie wielu gotowych produktów spożywczych oraz zatrucia pokarmowe u konsumentów, co sprawia, że stanowią one poważny problem w całym łańcuchu produkcyjnym i dystrybucyjnym. Firma Kersia opracowała innowacyjne metody walki z tymi społecznościami mikroorganizmów (bakterii, grzybów, glonów lub pierwotniaków), które wydzielają ochronną, klejącą otoczkę pozwalającą im przylegać do siebie i do powierzchni. Nasze zespoły badawczo-rozwojowe codziennie borykają się z wyzwaniem opracowywania nowych rozwiązań w zakresie bardziej precyzyjnego odszyfrowywania biofilmów, aby umożliwić ściślejszą kontrolę nad nimi i zapobiec ich ponownemu pojawianiu się. Jednocześnie firma Kersia współpracuje w dziedzinie badań i rozwoju w zakresie biofilmów, sposobu ich rozwoju, ich cech charakterystycznych i sposobów ich eliminacji w przemyśle spożywczym. Zaangażowani są najlepsi eksperci.

Analiza zapobiegawcza w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywności i optymalizacji rozwiązań

Firma Kersia przyjmuje kompleksowe podejście do bezpieczeństwa żywności „od pola do stołu”. Nasze zespoły terenowe stale dzielą się wynikami osiągniętymi w gospodarstwach lub w fabrykach w całym łańcuchu żywnościowym, stanowiąc źródło ważnych informacji dla naszych zespołów badawczo-rozwojowych. Wizualizacja przepływu danych i ich przetwarzanie z kolei prowadzi do podejścia zapobiegawczego opartego na analizie zapobiegawczej ryzyka i najbardziej skutecznych rozwiązaniach. Takie podejście ma kluczowe znaczenie dla specjalistycznej wiedzy zespołów firmy Kersia i pomaga w dostarczaniu rozwiązań, które są zgodne z wymaganiami produkcyjnymi zakładów oraz z kluczowym postępem w kierunku rozsądnego wykorzystania rozwiązań z zakresu dezynfekcji.

Oszczędność czystej wody

Firma Kersia jest światowym liderem w produkcji tabletek do dezynfekcji wody: tabletki musujące Aquatabs® zapewniają milionom ludzi dostęp do oczyszczonej wody pitnej. Grupa jest również znana w dziedzinie higieny szpitalnej, odgrywając wiodącą rolę w walce z biofilmami. W 2018 roku tabletki Klorkleen 2 zawierające dichloroizocyjanuran sodu (NaDCC), opracowane przez firmę Kersia w celu zwalczania biofilmów w środowisku szpitalnym, były pierwszym i jedynym produktem zgodnym z protokołem skuteczności Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (EPA). Nasze zespoły badawczo-rozwojowe opracowały również unikalne systemy pomiarowe i optymalizacyjne umożliwiające znaczne zmniejszenie zużycia wody.

Zdrowie i dobre samopoczucie zwierząt

Zdrowie, żywność, transport, cierpienie… ludzie są coraz bardziej zaniepokojeni tym, jak hodowane są zwierzęta, które dostarczają im elementów składowych ich diety (mleko, mięso, jaja itp.). Oczekiwania społeczne wybiegają obecnie dalej od przepisów prawnych. Firma Kersia współpracuje z rolnikami nad zmianą praktyk rolniczych i zdobyciem uznania w celu poczynienia postępu w zakresie zwiększenia jakości produktów, tworząc jednocześnie wartość biznesową. Dział Badań i Rozwoju firmy Kersia opracował unikalny wzór na opracowywanie bolusów. Dzięki opatentowanej metodzie z kontrolowanym musowaniem uwalniają one niezbędne ilości składników odżywczych zgodnie z kontrolowanym rozpadem.

Trzy narzędzia działania

Zespoły firmy Kersia posiadają trzy ważne narzędzia działania w zakresie innowacji:

Sieć ambasadorów gospodarstw rolnych

Firma Kersia ściśle współpracuje z siecią rolników w celu przetestowania innowacyjnych rozwiązań. Ze względu na to, że gospodarstwa rolne są pierwszym ogniwem w łańcuchu żywnościowym, ten rodzaj informacji zwrotnej pomaga dostarczać mleko i mięso w coraz większym stopniu wolne od pozostałości i niepożądanych metabolitów. Bliskość stanowi klucz do opracowania i weryfikacji rozwiązań, które uwzględniają cały system funkcjonujący w gospodarstwie.

Współpraca ze szkołami, uniwersytetami i startupami

Innowacyjność w firmie Kersia opiera się również na współpracy z ośrodkami badawczymi i instytucjami szkolnictwa wyższego. Nawiązano strategiczne partnerstwo z Instytutem Globalnego Bezpieczeństwa Żywnościowego uniwersytetu Queen’s University w Belfaście (Global Food Security of Queen’s University of Belfast). Niektóre z nich są w trakcie realizacji lub są wdrażane w laboratoriach francuskich uniwersytetów w Rennes i Lyonie. Oczywiście prace te koncentrują się na naszych najważniejszych obszarach działania. W tym samym duchu firma Kersia dąży do stworzenia ekosystemu startupów pracujących nad innowacyjnymi metodami zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Narzędzia cyfrowe

Zespoły firmy Kersia angażują się w opracowywanie nowych rozwiązań „produktowych” i nowych protokołów wspierających, wykorzystujących przetwarzanie danych. Jedną z mocnych stron naszej Grupy jest rozwój kultury współpracy opartej na dzieleniu się, biegłości i przewidywaniu. Pomysły naszych pracowników tworzą przyszłe historie sukcesów! W 2018 roku firma Kersia zorganizowała swój pierwszy Dzień Innowacji, podczas którego 940 pracowników wzięło udział w 24-godzinnej burzy mózgów. Dziś nasze zespoły pracują nad pomysłami, które zrodziły się podczas tamtego wydarzenia.