Higiena rąk: Pierwsza linia obrony przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa Covid-19, Kersia zaleca czujność i stosowanie dobrych praktyk dotyczących zachowania czystości oraz dezynfekowania sprzętu, powierzchni, podłóg i dłoni. Stosuj dobre praktyki i korzystaj z odpowiednich produktów!!

null

Raporty

null

Dobre praktyki

null

Produkty

null

Pytania i odpowiedzi

List od naszego prezesa, Sébastiena Bossarda, na temat COVID-19

Szanowni Państwo,
podobnie jak Wam i mnóstwu obywateli na całym świecie, nam również przyszło żyć w wyjątkowej, bezprecedensowej sytuacji. Podobnie jak Wy, my również robimy co w naszej mocy, aby dostosować się do tego wyjątkowego, szybko zmieniającego się środowiska. Środki do higieny i dezynfekcji Kersia stanowią niezwykle ważny element walki z pandemią COVID-19, która dotyka całej populacji świata. Dlatego właśnie we wszystkich krajach Kersia otrzymała miano jednej z firm „istotnych pod względem zapewnienia dobrostanu narodu”. Każdego dnia mobilizujemy się, by dochować wierności naszej misji: „tworzenia świata bezpiecznej żywności”. Ponadto jesteśmy dostawcą dla sektora opieki zdrowotnej, zapewniając zróżnicowane rozwiązania przyczyniające się do bezpieczeństwa pracowników medycznych i pacjentów. Dzisiaj pragnę pokrótce podsumować środki podjęte na 3 priorytetowych frontach w celu zapewnienia kontynuacji naszej misji: 1) dbanie o pracowników, 2) zaspokajanie wyjątkowego zapotrzebowania na nasze rozwiązania, 3) odpowiadanie na pytania i dostarczanie kompleksowych informacji. Utworzono Zespół Zarządzania Kryzysowego (ang. Crisis Management Team, CMT) mający na celu prowadzenie nieustannej oceny sytuacji naszych spółek zależnych i koordynowanie wszystkich działań w tych 3 dziedzinach:

READ MORE…

Dobre praktyki

1. Zalecenia dotyczące całego łańcucha żywności

Myj ręce często w trakcie dnia, szczególnie w razie wystąpienia krytycznej sytuacji związanej z wirusem.

Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się, nie należy dotykać włosów, nosa, ust i oczu. 

Częściej czyść i dezynfekuj.

Zachowuj dystans społeczny.

2. Przygotowanie

1.  Zmocz dłonie i przedramiona

2.  Nabierz nieco mydła

3.  Pocieraj ręce przez 30 sekund, wykonując pokazane poniżej ruchy:

4.  Spłucz i wysusz dłonie ręcznikiem jednorazowym

5.  Nabierz nieco środka do dezynfekcji dłoni

6.  Powtórz procedurę, pocierając dłonie przez określony czas w celu uzyskania działania wirusobójczego

7.  Nie spłukuj

Częste mycie rąk jest niezwykle ważne w celu zapewnienia bezpieczeństwa powierzchni narażonych na STAŁY kontakt ze skórą ludzi.

3. Działanie

Częściej myj ręce w ciągu dnia

Zachowuj dystans społeczny (minimum 1 metr)

Unikaj dotykania strefy T, czyli oczu, nosa i ust

Kichaj lub kaszl, zasłaniając twarz łokciem

Unikaj potrząsania dłoni lub pocałunków

Korzystanie z wentylacji/klimatyzacji i ogrzewania: należy stosować dwie zasady w celu zapewnienia częstszej wymiany (rozcieńczania) powietrza oraz ograniczenia mieszania powietrza (rozpraszania). Powietrze może następnie zostać ogrzane lub chłodzone bez naruszania zaleceń. W celu zapewnienia sterowania istniejącymi instalacjami i dostosowania ich należy skontaktować się z odpowiednim specjalistą.

ROZWIĄZANIA Kersia

Wydajna walka z COVID-19

Pytania i odpowiedzi dotyczące Covid-19 autorstwa ekspertów firmy Kersia

W tym seminarium internetowym omówimy pandemię Covid-19 oraz szczególny charakter tego nowego koronawirusa. Omówimy strategię mającą na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa, aby chronić populacje, a także rozwiązania/zasoby dostępne w celu sprostania potrzebom naszych klientów, którzy muszą utrzymywać swoją działalność w tym trudnym okresie.

7-etapowa procedura mycia rąk zapewnia zadowalający poziom higieny. Może ona jednak nie wystarczyć do usunięcia znajdującego się na dłoniach wirusa. Pełne stosowanie się do procedur mycia i dezynfekcji zapewnia lepszą ochronę w przypadku narażenia na kontakt z wirusem.

Jak wyjaśniono w prezentacji, SARS-COV-2 jest wirusem otoczkowym, który można łatwiej wyeliminować niż wirusy bezotoczkowe (nazywane również „nagimi”). Wszystkie środki dezynfekujące w ofercie firmy KERSIA są skuteczne w zwalczaniu tego wirusa, ponieważ zostały przetestowane na podobnych koronawirusach lub wirusach bezotoczkowych, które jest trudniej wyeliminować niż wirusy otoczkowe, takie jak SARS-Cov-2.

Rodzina koronawirusów jest znana od lat 60., jednak jest ona bardzo duża i w wyniku mutacji powstają nowe szczepy. Jak dotąd nie istnieje lek na SARS-COV-2. Badania zostały wznowione na etapie ich zakończenia po pandemii SARS z 2003 roku. Obecnie w Europie odbywa się 13 badań klinicznych i badanych jest 7 form leczenia.

Obecne informacje, które posiadamy na ten temat, nie są dokładne. Wiemy jednak, że wirus rozprzestrzenił się na teren wielu krajów, nawet tych, w których panują wysokie temperatury, a więc wirus wykazuje pewną odporność na temperaturę. Co do przetrwania wirusa w powietrzu, możemy założyć, że jest on w stanie przetrwać jedynie przez bardzo krótki czas, ponieważ zasadniczo powietrze nie jest dobrym nośnikiem. Jednak jak dotąd nie ma dokładnej analizy naukowej w tej kwestii.

Do mycia rąk można użyć dowolnego środka czyszczącego pod warunkiem przestrzegania 7-etapowej procedury. Środek przeciwdrobnoustrojowy lub dezynfekujący ma za zadanie zwiększyć jej działanie i wyeliminować wirusa, w szczególności w sytuacji dużego ryzyka lub potencjalnego kontaktu z wirusem.

Z różnych badań wiemy, że wirus może utrzymywać się na powierzchniach. Jednak jak dotąd nie wiemy, czy wirus znajdujący się na powierzchniach nadal jest zaraźliwy. Dlatego obecnie nie wiadomo, czy wirusem może zarazić się osoba, która dotknie zakażonej powierzchni.

Użycie mydła zapewnia wystarczający poziom higieny rąk pod warunkiem przestrzegania 7-etapowej procedury mycia. W przypadku zagrożenia w wyniku kontaktu z wirusem zaleca się użycie wodnego roztworu alkoholu.