Zapobieganie zagrożeniom poprzez mycie i dezynfekcję rąk

Ręce są głównym nośnikiem bakterii i wirusów i są odpowiedzialne za rozprzestrzenianie się 80% powszechnych chorób zakaźnych, jak również za 80% chorób wewnątrzszpitalnych. Coroczny Światowy Dzień Higieny Rąk przypomina o ważnej roli, jaką odgrywa mycie rąk w ograniczaniu przenoszenia bakterii i wirusów.

Dlatego też ważne jest, aby najlepsze praktyki w zakresie higieny rąk były czymś naturalnym w gospodarstwach rolnych, fabrykach i zakładach przetwórstwa żywności, co pozwoli zapewnić bezpieczeństwo żywności, konsumentów i współpracowników.

Zapobieganie ryzyku zatrucia pokarmowego wymaga przestrzegania ścisłych protokołów higieny rąk w zakresie czyszczenia i dezynfekcji, wykonywania ich w regularnych odstępach czasu w celu uniknięcia skażenia krzyżowego oraz po każdej czynności obarczonej wysokim ryzykiem (pójście do toalety, obchodzenie się z zabrudzonym produktem) przy użyciu odpowiednich produktów.  

Asortyment produktów do higieny rąk firmy Kersia jest przeznaczona dla gospodarstw rolnych, przemysłu spożywczego i gastronomii, a także dla zakładów opieki zdrowotnej. 

Asortyment do higieny rąk dla przemysłu spożywczego i zakładów przetwórstwa żywności (centralne zespoły kuchenne i dystrybucja masowa) obejmuje produkty o potrójnym przeznaczeniu:

  • Zmniejszanie ryzyka skażenia
  • Utrzymywanie odpowiedniej jakości żywności
  • Ochrona rąk operatorów
water1_cleaning

Czyszczenie

Niezbędne do utrzymania dobrej higieny rąk

  • 30 s
  • Jak najczęściej
water2_disinfect

Dezynfekcja

Zapobieganie zagrożeniom mikrobiologicznym

  • 30 s
  • Po każdym myciu
water3_repair

Naprawa

Zapobieganie zapaleniu skóry w miejscu pracy

  • Do wniknięcia produktu
  • Przed każdą przerwą

Asortyment pokrywa wszystkie zastosowania i specyficzne dla danego sektora potrzeby i obejmuje: mydło hipoalergiczne, mydło opracowane pod kątem tłustych zabrudzeń i osadów mleka, mydło o podwójnym działaniu do mycia i dezynfekcji, hydroalkoholowy żel i płyn do dezynfekcji oraz kremy odżywcze do rąk operatorów.

Skuteczne mycie i dezynfekcja rąk to metodyczny proces powtarzany 5, 10 lub nawet 20 razy dziennie w przemyśle spożywczym i gastronomii, a nawet częściej w warunkach szpitalnych.