Zrównoważone rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa biologicznego zapewniające ograniczenie stosowania antybiotyków

W świecie nieustannego wzrostu liczby ludności i zmian gospodarstwa zajmujące się hodowlą trzody chlewnej i drobiu borykają się z większą liczbą wyzwań niż kiedykolwiek wcześniej. Aby zapewnić konsumentom wysokiej jakości, pozbawione ryzyka źródło białka, przy jednoczesnej hodowli zwierząt w warunkach, które maksymalizują ich dobrostan oraz minimalizują wykorzystanie antybiotyków i wpływ na środowisko, konieczne jest stałe zaangażowanie i skupienie. Nie tylko ze strony społeczności rolniczej, lecz ze strony całego społeczeństwa.

Jakość i bezpieczeństwo żywności zależy od zaangażowania wszystkich osób uczestniczących w złożonym łańcuchu żywnościowym „od pola do stołu” i „od stołu do pola”.  W przypadku produkcji rolnej choroby i schorzenia zwierząt mogą być bardzo kosztowne, co zmniejsza wydajność i rentowność, a także stwarza zagrożenie dla źródła utrzymania. Dobra higiena nie zależy od przypadku lub zastosowania konkretnego produktu, lecz jest wynikiem holistycznego podejścia do wdrażania ukierunkowanych środków mających na celu zapobieganie ryzyku zakażenia i skażenia mikroorganizmami chorobotwórczymi.

Obniżanie ryzyka wystąpienia choroby i zapewnianie zwierzętom odpowiedniego środowiska do rozwoju umożliwia kontynuowanie zrównoważonej produkcji, zmniejszając tym samym zapotrzebowanie na antybiotyki oraz ograniczając wpływ na naszą planetę.

W tym obszarze firma Kersia przeciera szlak i jest zaangażowana we wspieranie hodowli trzody chlewnej i drobiu poprzez oferowanie kompletnych i kompleksowych produktów i rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa biologicznego w formie programów „Czyszczenie, Dezynfekcja i Ochrona”.

picto_cleaning

Czyszczenie

Zapewnia utrzymanie powierzchni i urządzeń w najlepszym możliwym stanie do zastosowania wybranego środka dezynfekującego. Odpowiednie skupienie i wydajne czyszczenie powierzchni w celu usunięcia wszystkich substancji organicznych i nieorganicznych jest niezbędnym elementem zapewnienia skutecznego programu bezpieczeństwa biologicznego. Gama innowacyjnych detergentów firmy Kersia została opracowana specjalnie w celu zapewnienia maksymalnych właściwości nawilżających, spieniających i odtłuszczających.

picto_disinfecting-

Dezynfekcja

powierzchni i powietrza, wraz ze skuteczną dezynfekcją urządzeń, jest niezbędna w celu wyeliminowania zagrożeń mikrobiologicznych. Wybór środka dezynfekującego o szerokim spektrum zastosowań, a także, w razie potrzeby, ukierunkowanego środka dezynfekującego, zapewnia nieustanne podnoszenie przez gospodarstwa rolne standardów poprzez zwiększanie wydajności, zapewnianie bezpieczeństwa konsumentów i operatorów, co z kolei umożliwia prowadzenie bardziej zrównoważonych i rentownych gospodarstw rolnych.

picto_protection

Ochrona

skupia się na zapewnieniu kompleksowego podejścia z uwzględnieniem wiodących i innowacyjnych produktów do dezynfekcji wody, kół, rąk i stóp, zapobiegając ponownemu pojawianiu się mikroorganizmów i skażeniu czystych budynków i urządzeń.

Kersia jest obecna na wszystkich etapach w celu zapewnienia wdrożenia odpowiednich produktów i protokołów. Nasze programy czyszczenia i dezynfekcji można dostosować do indywidualnych potrzeb klienta zgodnie z ograniczeniami miejsca pracy, ryzykiem skażenia, ograniczeniami prawnymi oraz zobowiązaniami wobec klientów i konsumentów.

Usystematyzowane podejście do czyszczenia i dezynfekcji, jak na przykład podejście „7-etapowe” firmy Kersia, jest kluczem do zapewnienia skutecznego programu bezpieczeństwa biologicznego. Nasze produkty i programy są uzupełniane przez doradztwo naszych ekspertów, narzędzia diagnostyczne, zalecenia dotyczące zastosowań oraz zapewnianie prawidłowego wdrożenia procedur.

null

ETAP 1

Uzyskanie informacji na temat stanu choroby uprawy

null

ETAP 2

Usuwanie obornika

null

ETAP 3

Mycie

null

ETAP 4

Płukanie

null

ETAP 5

Rutynowa dezynfekcja

null

ETAP 6

Ukierunkowana dezynfekcja

null

ETAP 7

Etap wprowadzania pary

Współpracując z renomowanymi uniwersytetami posiadającymi doświadczenie w sektorze rolno-spożywczym, tworzymy innowacyjne rozwiązania stanowiące podstawę działalności firmy Kersia — przecierające szlak i stale rozwijane w celu zagwarantowania spełniania wymagań rynku oraz wymogów regulacyjnych, przy jednoczesnym nieustannym myśleniu o wpływie na środowisko i bezpieczeństwo żywności.  Innowacyjne programy firmy Kersia obejmują szeroki zakres detergentów czyszczących i środków aktywnych do rutynowego czyszczenia i dezynfekcji metodą ULTRADIFFUSION®, która wykorzystuje zaawansowaną technologię powolnego spalania, rozpylając substancję czynną do powietrza w jednolitej i wysokiej gęstości dyspersji, umożliwiając dotarcie z odpowiednią dawką do trudno dostępnych miejsc.

Znaczenie jakości wody

Czysta woda jest niezbędna do zapewnienia dobrego stanu zdrowia kurcząt i świń. Zanieczyszczona woda nie tylko wywołuje choroby, ale może mieć znaczący wpływ na wzrost i wydajność. Sytuacja jest często gorsza w miejscach pojenia zwierząt, w których to może dochodzić do zanieczyszczenia wody przez kurczęta lub świnie kałem, brudem, piórami, zanieczyszczając w ten sposób przewód dla kolejnych zwierząt i wprowadzając do systemu szkodliwe mikroorganizmy, które mogą się szybko rozmnażać i rozprzestrzeniać.

Gospodarstwo rolne korzystające z wody o złej jakości może w ten sposób zaszkodzić człowiekowi, gdy ten spożyje pochodzące stamtąd jaja lub mięso. Co więcej, badania pokazują, że drób pojony wodą dobrej jakości rośnie szybciej i jest zdrowszy, co zmniejsza potrzebę stosowania antybiotyków.

Często części systemu doprowadzania wody są pomijane w procedurze czyszczenia. Konieczne jest jednak czyszczenie wszystkich elementów systemu doprowadzania wody — od zbiornika wyrównawczego poprzez przewody doprowadzające i wodne do powierzchni przewodów i poideł. Nieustanne uzdatnianie wody za pomocą takich produktów jak tabletki AQUATABS® (światowy lider w dziedzinie dezynfekcji wody) jest niezbędne do zapewnienia niskiego poziomu mikroorganizmów i zapobiegania powstawaniu biofilmu.

Hodowla drobiu

Niezależnie od tego, czy chodzi o gospodarstwo zajmujące się hodowlą, hodowlą brojlerów, chowem, hodowlą niosek, wylęganiem, czy też młyn paszowy lub przedsiębiorstwo transportowe — rozwiązania muszą być dostosowane do zagrożeń występujących na każdym etapie hodowli drobiu. Kersia skupia się na kilku kluczowych, strategicznych kwestiach, mających na celu poprawę zdrowia i dobrostanu zwierząt, pracowników i środowiska. Obejmują one:

  • Zmniejszanie ilości substancji wzbudzających obawy
  • Przezwyciężenie utrzymywania się drobnoustrojów
  • Kontrola biofilmu
  • Wsparcie żywieniowe i wzbogacające

Hodowla świń i afrykański pomór świń (ASF)

Rentowność hodowli trzody chlewnej jest ściśle powiązana z liczbą prosiąt odsadzonych od maciory. Utrzymanie młodych prosiąt w dobrym zdrowiu i ochrona ich przed chorobami stanowi równie ważną kwestię, aż do osiągnięcia przez nie dojrzałości.  Eksperci firmy Kersia pracują nad stworzeniem bezpiecznych warunków chroniących gospodarstwa przed zakażeniem i skażeniem oraz, w stosownych przypadkach, zapobiegających rozprzestrzenianiu się chorób.

W ciągu zaledwie kilku lat epidemia afrykańskiego pomoru świń rozprzestrzeniła się do wielu krajów na całym świecie — od Dalekiego Wschodu do kilku krajów w Europie — przy wskaźniku śmiertelności sięgającym 100% w przypadku świń i dzików. Ten wysoce zakaźny wirus rozprzestrzenia się poprzez kontakt, spożycie wody lub skażonej żywności, powietrze na krótkich odległościach lub ukąszenia owadów. Jest on stosunkowo odporny na środowisko naturalne, przez co może rozprzestrzeniać się w bardzo szybkim tempie.

Wirus ASF ma złożoną strukturę z zewnętrzną otoczką lipidową. W walce z tą chorobą stanowi to zaletę, ponieważ jest ona wrażliwa na środki dezynfekujące, które powodują inaktywację łatwiej niż w przypadku wirusów bez otoczki (zwanych „nagimi”). Ochrona hodowli trzody chlewnej opiera się na kompleksowym programie bezpieczeństwa biologicznego w całym gospodarstwie i zapewnia prawidłowe stosowanie procedur kontroli zagrożeń związanych z zakażeniem i skażeniem.

Skuteczność wobec wirusa ASF — firma Kersia przeprowadziła ostatnio testy na trzech swoich produktach (Effisafe, Hypred Force 7 i Virex) w odniesieniu do wirusa ASF, zgodnie z normą EN14675. Testy te zostały przeprowadzone przez ośrodek Wageningen University and Research w holenderskich laboratoriach odpowiedzialnych za zapobieganie i zwalczanie wirusa ASF.