Firma stojąca na straży bezpieczeństwa żywności

Firma Kersia jest światowym liderem w dziedzinie bezpieczeństwa biologicznego oraz bezpieczeństwa żywności dzięki produktom i rozwiązaniom o wartości dodanej zapobiegającym chorobom i skażeniu — zarówno w przypadku zwierząt, jak i ludzi na każdym etapie łańcucha dostaw żywności:

  • Dla przemysłu przetwórstwa spożywczego, głównie dla przetwórców mlecznych, producentów mięsa oraz producentów gotowych dań.
  • Dla gospodarstw rolnych głównie w segmencie mleczarskim (produkty higieny wymion, urządzenia udojowe itp.) oraz ostatnio w segmencie trzody chlewnej i drobiu, jak również w segmencie produktów dietetycznych / uzupełniających pasz oraz dezynfekcji powietrznych powierzchni.
  • Dla służby zdrowia, zapewniając awaryjne oczyszczanie wody w strefach występowania katastrof oraz dezynfekcję powierzchni w szpitalach.

Nasz cel

Poprawa technicznych i ekonomicznych wyników klientów poprzez oferowanie im coraz to bardziej odpowiedzialnych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo żywności.

Nasz rynek

Opiera się na wyższych normach bezpieczeństwa, w tym zapobieganiu epidemii, strategiach ograniczania stosowania antybiotyków, a także wymogów dotyczących identyfikowalności i wydajności.

Żywność, której można zaufać

Bezpieczeństwo żywności stanowi kluczową kwestię w sektorze spożywczym — od pola do stołu. Wraz z pojawieniem się nowych źródeł i form skażenia, uodpornieniem się niektórych źródeł bakteryjnych oraz chęcią odejścia od stosowania antybiotyków, pestycydów i chemicznych środków konserwujących, wyzwania do pokonania są ogromne. Zapobieganie zagrożeniom związanym z przenoszeniem bakterii, wirusów i innych czynników chorobotwórczych na operatorów i konsumentów stanowi główny problem w całym łańcuchu żywnościowym.  Wszystkie zaangażowane strony — rolnicy, weterynarze, dostawcy dla sektora rolnego, operatorzy zakładów przetwórstwa spożywczego, sprzedawcy detaliczni… — są odpowiedzialne za bezpieczną produkcję i przetwarzanie żywności. Niepowodzenie na którymkolwiek etapie oznacza narażenie życia konsumentów i personelu na niebezpieczeństwo. Niepowodzenie może mieć również katastrofalne krótko- i długoterminowe konsekwencje dla firmy. Niepowodzenie może wiązać się z osobistą odpowiedzialnością prawną kierowników i pracowników.

Opracowywanie rozwiązań na przyszłość

Każda strona zaangażowana w łańcuch żywnościowy potrzebuje partnera biznesowego posiadającego wiedzę naukową i doświadczenie w terenie, aby móc dostarczać odpowiedzi dostosowane do potrzeb klienta, po zidentyfikowaniu zagrożeń i krytycznych punktów kontrolnych. Na bezpieczeństwie żywności znamy się najlepiej, przez co zyskaliśmy uznanie na całym świecie. Nasze produkty i usługi zapobiegają chorobom i skażeniu — zarówno w przypadku zwierząt, jak i ludzi. Nasze globalne rozwiązania zapewniają bezpieczeństwo biologiczne żywności i gospodarstw rolnych. Są one nieustannie modernizowane i optymalizowane poprzez dzielenie się wynikami uzyskanymi w terenie oraz wynikami naszych działań badawczo-rozwojowych, aby móc zagwarantować pełną zgodność z nowymi przepisami. Oferujemy unikalne umiejętności podparte głęboko zakorzenionymi rozwiązaniami naukowymi rozwijanymi globalnie i połączonymi z empirycznym podejściem na poziomie lokalnym, aby móc dostosowywać nasze oferty do indywidualnych potrzeb. Zwiększamy wydajność gospodarstw rolnych i wnosimy wartość dodaną do przemysłu spożywczego.

Najbardziej zaufany partner w zakresie bezpieczeństwa żywności

Będąc w pełni oddani bezpieczeństwu żywności, zamierzamy przetrzeć szlak i stać się światowym wyznacznikiem i najbardziej zaufanym partnerem dla naszych klientów. Jednakże pomaganie naszym klientom w rozwiązywaniu dzisiejszych problemów dotyczących bezpieczeństwa żywności nie wystarczy. Umożliwienie im wybiegnięcia o jeden krok w przód będzie naszym stałym celem, zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym. Skupiając się na przyszłości, pomożemy im przewidywać zmiany dzięki innowacyjnym i dalekowzrocznym rozwiązaniom, które poprawiają bezpieczeństwo konsumentów i operatorów, chronią reputację ich firmy i zwiększają zrównoważoną wydajność ich działalności. Naszym wysoce zaangażowanym pracownikom bardzo zależy na naszej misji i są dumni ze szlachetnego celu, za którym stoi. Będąc skoncentrowani wyłącznie na tym celu i wspierani przez zaangażowanych udziałowców, poświęcimy wszystkie nasze zasoby, energię, działania regulacyjne i badawczo-rozwojowe na rzecz bezpieczeństwa żywności. Jesteśmy przekonani, że jest to najlepsza droga do tworzenia wartości dla wszystkich naszych interesariuszy (konsumentów końcowych, klientów, władz publicznych, pracowników, udziałowców…) oraz dla całego społeczeństwa.

NASZA WIZJA

Żywność, której można zaufać

Bezpieczeństwo żywności stanowi kluczową kwestię w sektorze spożywczym — od pola do stołu. Wraz z pojawieniem się nowych źródeł i form skażenia, uodpornieniem się niektórych źródeł bakteryjnych oraz chęcią odejścia od stosowania antybiotyków, pestycydów i chemicznych środków konserwujących, wyzwania do pokonania są ogromne. Zapobieganie zagrożeniom związanym z przenoszeniem bakterii, wirusów i innych czynników chorobotwórczych na operatorów i konsumentów stanowi główny problem w całym łańcuchu żywnościowym.  Wszystkie zaangażowane strony — rolnicy, weterynarze, dostawcy dla sektora rolnego, operatorzy zakładów przetwórstwa spożywczego, sprzedawcy detaliczni… — są odpowiedzialne za bezpieczną produkcję i przetwarzanie żywności. Niepowodzenie na którymkolwiek etapie oznacza narażenie życia konsumentów i personelu na niebezpieczeństwo. Niepowodzenie może mieć również katastrofalne krótko- i długoterminowe konsekwencje dla firmy. Niepowodzenie może wiązać się z osobistą odpowiedzialnością prawną kierowników i pracowników.

NASZA MISJA

Opracowywanie rozwiązań na przyszłość

Każda strona zaangażowana w łańcuch żywnościowy potrzebuje partnera biznesowego posiadającego wiedzę naukową i doświadczenie w terenie, aby móc dostarczać odpowiedzi dostosowane do potrzeb klienta, po zidentyfikowaniu zagrożeń i krytycznych punktów kontrolnych. Na bezpieczeństwie żywności znamy się najlepiej, przez co zyskaliśmy uznanie na całym świecie. Nasze produkty i usługi zapobiegają chorobom i skażeniu — zarówno w przypadku zwierząt, jak i ludzi. Nasze globalne rozwiązania zapewniają bezpieczeństwo biologiczne żywności i gospodarstw rolnych. Są one nieustannie modernizowane i optymalizowane poprzez dzielenie się wynikami uzyskanymi w terenie oraz wynikami naszych działań badawczo-rozwojowych, aby móc zagwarantować pełną zgodność z nowymi przepisami. Oferujemy unikalne umiejętności podparte głęboko zakorzenionymi rozwiązaniami naukowymi rozwijanymi globalnie i połączonymi z empirycznym podejściem na poziomie lokalnym, aby móc dostosowywać nasze oferty do indywidualnych potrzeb. Zwiększamy wydajność gospodarstw rolnych i wnosimy wartość dodaną do przemysłu spożywczego.

NASZE AMBICJE

Najbardziej zaufany partner w zakresie bezpieczeństwa żywności

Będąc w pełni oddani bezpieczeństwu żywności, zamierzamy przetrzeć szlak i stać się światowym wyznacznikiem i najbardziej zaufanym partnerem dla naszych klientów. Jednakże pomaganie naszym klientom w rozwiązywaniu dzisiejszych problemów dotyczących bezpieczeństwa żywności nie wystarczy. Umożliwienie im wybiegnięcia o jeden krok w przód będzie naszym stałym celem, zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym. Skupiając się na przyszłości, pomożemy im przewidywać zmiany dzięki innowacyjnym i dalekowzrocznym rozwiązaniom, które poprawiają bezpieczeństwo konsumentów i operatorów, chronią reputację ich firmy i zwiększają zrównoważoną wydajność ich działalności. Naszym wysoce zaangażowanym pracownikom bardzo zależy na naszej misji i są dumni ze szlachetnego celu, za którym stoi. Będąc skoncentrowani wyłącznie na tym celu i wspierani przez zaangażowanych udziałowców, poświęcimy wszystkie nasze zasoby, energię, działania regulacyjne i badawczo-rozwojowe na rzecz bezpieczeństwa żywności. Jesteśmy przekonani, że jest to najlepsza droga do tworzenia wartości dla wszystkich naszych interesariuszy (konsumentów końcowych, klientów, władz publicznych, pracowników, udziałowców…) oraz dla całego społeczeństwa.

Działalność handlowa w ponad

120

krajach

38

zakłady przemysłowe

Ponad

285 000

ton gotowych produktów

700+

sales team

2 200

employees

€495M

turnover

Ponad

50

lat doświadczenia

Firma Kersia na świecie

Obecność międzynarodowa

Nasze własne zakłady produkcyjne

Nasze umowy o świadczenie usług produkcyjnych

Nasz wartości

Przejrzystość

Przejrzystość

Długoterminowe relacje budujemy poprzez otwartość, etyczne działania i uczciwość. W dziedzinie, w której występują problemy związane z kwestiami sanitarnymi i ze zgodnością z przepisami, cieszymy się zaufaniem ludzi, ponieważ nie rzucamy słów na wiatr.

Aby uwierzyć, że żywność jest bezpieczna, konsumenci wymagają całkowitej przejrzystości.

Dzielenie się

Dzielenie się

Uczymy się i rozwijamy na podstawie doświadczeń klientów, współpracowników i partnerów. Szczera komunikacja między ludźmi z różnymi doświadczeniami pomaga nam opracowywać nowe rozwiązania i wprowadzać przełomowe zmiany.

Otwarty charakter stanowi klucz do postępu.

Biegłość

Biegłość

Chętnie angażujemy naszych klientów w identyfikowanie problemów i skupiamy się na ich potrzebach. Zapewniamy wiarygodne wyniki i najwyższą skuteczność, wykorzystując najlepsze z naszych umiejętności i talent techniczny.

Bezpieczeństwo biologiczne wymaga zintegrowanego podejścia do analizy ryzyka i zarządzania nim.

Przewidywanie

Przewidywanie

Nieustannie przewidujemy konieczność zmian transformacyjnych. Do nowych wyzwań podchodzimy w sposób „nieszablonowy”. W naszej naturze leży wprowadzanie innowacji i wykorzystywanie w pracy nowych, lecz zrównoważonych rozwiązań.

Bezpieczeństwu żywności codziennie zagrażają nowe i często nieprzewidywalne problemy.