Informacje na temat ptasiej grypy

Ptasia grypa jest wysoce zakaźną chorobą wirusową występującą u kilku gatunków ptaków służących do produkcji żywności (kury, indyki, przepiórki itp.), ptaków domowych i dzikiego ptactwa. W rzadkich przypadkach ptasia grypa może wystąpić u ssaków, w tym u ludzi (np. szczepy H5N1 i H7N9 czasem powodują prowadzące do zgonu infekcje u ludzi).

Firma Kersia podejmuje aktywne działania w tym kontekście, wspierając fermy drobiu i oferując kompleksowe, przebadane produkty i usługi z zakresu bezpieczeństwa biologicznego za pośrednictwem naszych programów „Czyszczenia, dezynfekcji i ochrony”.

null

Informacje ogólne

null

Źródła skażenia

null

Program zapobiegania

null

Aktywne zarządzanie

null

Produkty

Ptasia grypa –
Informacje ogólne

Ptasia grypa jest wysoce zakaźną chorobą wirusową występującą u kilku gatunków ptaków służących do produkcji żywności (kury, indyki, przepiórki itp.), ptaków domowych i dzikiego ptactwa.  W rzadkich przypadkach ptasia grypa może wystąpić u ssaków, w tym u ludzi. Chociaż większość wirusów ptasiej grypy nie przenosi się na ludzi niektóre, takie jak H5N1 i H7N9, spowodowały prowadzące do zgonu infekcje u ludzi.

Występuje wiele szczepów wirusa ptasiej grypy, które zwykle dzieli się na dwie kategorie w zależności od nasilenia choroby u drobiu:

 • szczepy o niskiej zjadliwości → powodują niewiele lub żadnych objawów klinicznych u drobiu,
 • szczepy o wysokiej zjadliwości mogą powodować ciężkie objawy kliniczne i potencjalnie wiążą się z wysokim odsetkiem śmiertelności u drobiu.

Dotychczas naturalnie występujące wirusy ptasiej grypy typu A o wysokiej zjadliwości, które powodowały ciężką chorobę kliniczną u drobiu, obejmowały wyłącznie podtypy H5 i H7 (np. różne podtypy, w tym H5N1, H5N2, H5N5, H5N6, H5N8 i H7N9).

Należy zgłaszać każde wykrycie obecności wirusów ptasiej grypy o wysokiej zjadliwości lub wirusów ptasiej grypy podtypu H5 i H7 (ze względu na ich potencjał mutagenny) na fermie drobiu podczas regularnych kontroli. Należy również wprowadzić środki zapobiegawcze, aby uniknąć potencjalnego przeniesienia infekcji z ptaków na ludzi.

Outdoors_chicken_farm-Getty_Images-Kersia-125

FAKTY I LICZBY DOTYCZĄCE PTASIEJ GRYPY

Wirus ptasiej grypy – Bardzo stabilny w środowisku i bardzo zakaźny!

Wirusy grypy typu A mogą przeżyć:

 • Ponad 30 dni w temperaturze 0°C (32,0°F) (ponad miesiąc w temperaturach minusowych);
 • 6 dni w temperaturze 37°C (98,6°F) (tydzień w temperaturze ciała człowieka);
 • Dekady w trwale zamarzniętych jeziorach;
 • Na twardych, nieporowatych powierzchniach, takich jak plastik lub stal nierdzewna przez 24 do 48 godzin;
 • Na ubraniach, papierze lub chusteczkach przez 8 do 12 godzin;
 • Ptasia grypa nie przenosi się w wyniku spożycia prawidłowo przygotowanego drobiu i jajek:
  • Dokładne gotowanie (gotowanie w temperaturze 70°C unieszkodliwia wirusa H5N1);
  • Zapobieganie skażeniu krzyżowemu między surową i ugotowaną żywnością.

UWAGA: wirusy nie namnażają się bez „gospodarza” w przeciwieństwie do bakterii.

Unieszkodliwienie wirusa jest możliwe w poniższych warunkach:

 • 30 minut w temperaturze 60°C (140,0°F);
 • w warunkach kwasowego odczynu pH;
 • w obecności określonych utleniaczy, takich jak sodu dedocylosiarczan, rozpuszczalniki lipidowe i beta-propiolakton;
 • w przypadku wystawienia na działanie określonych środków dezynfekcyjnych.

Ptasia grypa – Źródła skażenia

Na fermie występuje wiele dróg skażenia. Zarówno źródła zewnętrzne jak i wewnętrzne mogą spowodować wystąpienie ogniska choroby. Konieczne jest przeprowadzanie kontroli fermy, struktur organizacji pracy i programu bezpieczeństwa biologicznego, aby wykryć słabe punkty oraz podjąć odpowiednie działania.

Surowe środki bezpieczeństwa biologicznego i dobre praktyki związane z higieną stanowią niezbędny aspekt ochrony przed wystąpieniem ogniska choroby i rozprzestrzenieniem się zakaźnej choroby.

Bezpośredni kontakt

Na fermie istnieje wiele dróg skażenia

Skażona pasza

Na fermie istnieje wiele dróg skażenia

Skażone materiały

(takie jak obuwie, odzież, pojazdy, sprzęt itp.)

Program zapobiegania – Główne sposoby postępowania

Firma Kersia podejmuje aktywne działania, wspierając fermy drobiu i oferując kompleksowe, przebadane produkty i usługi z zakresu bezpieczeństwa biologicznego za pośrednictwem naszych programówCzyszczenia, dezynfekcji i ochrony”.

Skuteczne czyszczenie powierzchni i sprzętu zapewnia najlepsze warunki do dezynfekcji.

Skuteczna dezynfekcja oznacza eliminację mikroorganizmów z użyciem środka dezynfekcyjnego o potwierdzonej skuteczności, zastosowanego w prawidłowym rozcieńczeniu i z odpowiednim czasem kontaktu.

Kompleksowe środki bezpieczeństwa biologicznego są niezbędne, aby zapobiec ponownemu przedostaniu się mikroorganizmów na fermę oraz skażeniu czystych budynków i sprzętu.

Lepiej zapobiegać niż leczyć!

Ogólne środki bezpieczeństwa biologicznego

Zapobiegawcze czyszczenie, dezynfekcja i środki ochronne

Na fermach należy chronić zwierzęta przed wszystkimi zewnętrznymi źródłami i materiałami:

 • Kontrola dostępu do budynków (osoby odwiedzające, pracownicy itp.): używanie środków ochrony indywidualnej na terenie budynków z żywym inwentarzem – procedury czyszczenia i dezynfekcji.
 • Ograniczenie wjazdu pojazdów zewnętrznych na teren fermy, w tym pojazdów używanych do transportu zwierząt. Stosowanie procedur czyszczenia i dezynfekcji pojazdów w każdym przypadku.
 • Udoskonalenie konserwacji budynku, zwalczania szkodników i gryzoni.
 • Ulepszenie procedur czyszczenia i dezynfekcji wszystkich powierzchni w budynku, sprzętu oraz całego otoczenia.
 • Monitorowanie materiałów z zewnątrz (pasza, woda itp.).
 • Monitorowanie stanu zdrowia zwierząt (nieprawidłowe oznaki lub objawy).

W razie zgłoszenia choroby

Zamknięcie – Izolacja – Zarządzanie kryzysem

W razie potwierdzenia przypadku należy wdrożyć procedurę zarządzania niebezpiecznymi obszarami, w tym:

 • Eliminację zwierząt: ubój wszystkich zwierząt w skażonym budynku.
 • Izolację i zabezpieczenie budynku: rygorystyczne i kontrolowane procedury zamknięcia oraz izolacji.
 • Czyszczenie i dezynfekcję fermy we współpracy z właściwymi organami i wybranymi dostawcami usług.

Ptasia grypaAktywne zarządzanie

Czyszczenie, dezynfekcja i ochrona –
Krok po kroku

1. Czyszczenie

 • Kluczem do skutecznego czyszczenia jest wybór odpowiedniego produktu, stężenia i prawidłowe zastosowanie.
 • Skuteczne czyszczenie powierzchni i sprzętu zapewnia najlepsze warunki do dezynfekcji.

2. Dezynfekcja

 • Kluczem do skutecznej dezynfekcji jest wybór odpowiedniego produktu, stężenia i prawidłowe zastosowanie.
 • Skuteczna dezynfekcja oznacza eliminację mikroorganizmów z użyciem środka dezynfekcyjnego o potwierdzonej skuteczności, zastosowanego w prawidłowym rozcieńczeniu i z odpowiednim czasem kontaktu.

3. Ochrona za pośrednictwem zarządzania higieną

 • Kluczem do skutecznej ochrony jest wybór odpowiedniego produktu, stężenia i prawidłowe zastosowanie.
 • Zapewnienie możliwości oraz wprowadzenie obowiązku dezynfekcji obuwia, kół, pojazdów, rąk i sprzętu przed wejściem do różnych pomieszczeń na fermie i po wyjściu z nich.
 • Czyszczenie i dezynfekcja instalacji wodociągowej oraz dezynfekcja wody

4. Ochrona za pośrednictwem zarządzania strukturalnego

Wdrożenie dodatkowych środków zapobiegających przedostaniu się wirusa ptasiej grypy do budynków:

 • Ochrona przed niekontrolowanym ruchem i dostępem (ludzi, pojazdów, dzikich zwierząt), tj. trzymanie dzikiego ptactwa na zewnątrz a drobiu wewnątrz, kontrola ogrodzeń pod względem nieszczelności, zamykane bramy itp.
 • Ograniczenie ruchu ludzi i pojazdów do niezbędnego minimum, prowadzenie rejestru osób odwiedzających.
 • Konsekwentne przestrzeganie zasady stref „CZYSTEJ i BRUDNEJ”:
  • Wchodzenie na teren fermy wyłącznie w odzieży roboczej i po wzięciu prysznica.
  • Przechowywanie odzieży prywatnej i odzieży ochronnej osobno przed wejściem na obszary produkcyjne i po wyjściu z takich obszarów.
  • Podział zakładu na strefę „CZYSTĄ” (zwierzęta, pasza, ściółka itp.) i „BRUDNĄ” (obornik, tusze itp.).
  • Unikanie przechodzenia ze strefy „BRUDNEJ” do „CZYSTEJ”.
  • Przechowywanie tuszy w zamkniętym kontenerze lub pomieszczeniu o zbliżonej konstrukcji, chronionym przed nieupoważnionym dostępem i przed przedostaniem się szkodników, gryzoni, dzikich zwierząt i wyciekiem płynów oraz umożliwiającym łatwe czyszczenie i dezynfekcję.
  • Transportowanie tusz jak najbliżej drogi po twardej powierzchni, którą można łatwo wyczyścić i zdezynfekować. Takie postępowanie pomoże uniknąć konieczności wjazdu na teren fermy pojazdu z zakładu przetwórczego produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

Dostawy paszy oraz miotu, jak również załadunek lub rozładunek zwierząt powinny odbywać się wyłącznie w obszarach ruchu (brak ruchu na obszarach produkcyjnych i brak dostępu osób z zewnątrz do takich obszarów).

 • Bezpieczne przechowywanie paszy, ściółki i innych materiałów, chroniąc je przed dostępem dzikiego ptactwa.
 • Specjalne szkolenia dla pracowników z zakresu ryzyka dotyczącego przeniesienia ptasiej grypy.
 • Stała kontrola zwalczania szkodników z prowadzeniem dokumentacji.
 • Stałe monitorowanie stanu zdrowia zwierząt (nieprawidłowe oznaki lub objawy).

Potwierdzony przypadek ptasiej grypy

W razie potwierdzenia przypadku ptasiej grypy procedura zarządzania niebezpiecznymi obszarami obejmuje:

 • Eliminację zwierząt: ubój wszystkich zwierząt w skażonym budynku.
 • Izolację i zabezpieczenie budynku: rygorystyczne i kontrolowane procedury zamknięcia oraz izolacji.
 • Czyszczenie i dezynfekcję fermy we współpracy z właściwymi organami i wybranymi dostawcami usług.

Rozwiązania firmy Kersia dotyczące ptasiej grypy

Virex, Fumagri Effisafe, Force 7, Hypred Force 7, Viroshield +, Viroshield, HPPA, Virobacter, Kilcox Extra, AGAKOK 2.5 i Fumagri OPP niedawno pomyślnie przeszły testy skuteczności przeciwko wirusowi grypy.

Wyniki testu skuteczności testu na ptasią grypę kersia

Dokument zawierający ekspertyzę firmy Kersia

Pobierz wersję w formacie PDF

Powiązane artykuły

Skontaktuj się z ekspertami firmy Kersia