Praca w firmie Kersia

Podjęcie pracy w firmie Kersia jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do pomocy w osiągnięciu głównego celu: tworzenia świata bezpiecznej żywności. Oznacza to dołączenie do grupy, która opiera się na pasji, zaangażowaniu i pomysłowości, aby czynić postępy we wspólnym, angażującym i konstruktywnym przedsięwzięciu. Oznacza to również nieustanne dążenie do podejmowania działań w inny, lepszy sposób, aby móc osiągnąć założone cele w wymiarze finansowym, środowiskowym i ludzkim.

Nasza wizja społeczna

Relacje między pracownikami ulegają ogromnym zmianom, stwarzając nowe sposoby współpracy ludzi i przedsiębiorstw. Chcemy pomóc we wprowadzeniu tych zmian.

 • Wiemy, że każda osoba ma inne potrzeby i chcemy dostosować się do tej różnorodności i sprostać oczekiwaniom zarówno nowych pracowników Grupy, jak i jej najbardziej doświadczonej kadry.
 • Chcemy, aby każdy pracownik mógł wnieść swój wkład w rozwój Grupy i pomagać w realizacji naszej wizji świata bezpiecznej żywności.
 • Aby to osiągnąć, wdrażamy narzędzia i kanały bezpośredniej interakcji, tak aby każdy pracownik mógł podzielić się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami z jak największą liczbą współpracowników.
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu ma kluczowe znaczenie dla misji firmy Kersia i opiera się na czterech podstawowych wartościach, które kształtują relacje z naszymi pracownikami: Przejrzystość, Dzielenie się, Biegłość i Przewidywanie.
 • Dla firmy Kersia najważniejsze jest bezpieczeństwo, przez co nie ma miejsca na kompromisy — zarówno w naszych zakładach, jak i lokalizacjach naszych klientów. Nasz dział ds. wydajności i bezpieczeństwa przemysłowego nieustannie dokłada wszelkich starań, aby nasze zakłady produkcyjne były bezpieczne i wydajne.

Praca w firmie Kersia

Praca w firmie Kersia daje możliwość wykorzystania swojego potencjału, poprzez objęcie stanowiska w:

 • Młodej firmie, która opiera się na silnej podstawie połączonej wiedzy specjalistycznej
 • Przedsiębiorstwie, które dynamicznie się rozwija, w ciągu dwóch lat podwoiło swoją wielkość i oferuje możliwości rozwoju pod względem ról i obowiązków
 • Grupie przemysłowej, która tworzy wartość dodaną — od surowców do marketingu rozwiązań i ich zastosowania końcowego
 • Firmie o międzynarodowym zasięgu dzięki zakładom na trzech kontynentach i obecności handlowej w 90 krajach
 • Strukturze średniej wielkości (1000 pracowników), która pozwala na partycypacyjny styl zarządzania, a także zapewnia wysoki poziom responsywności i przyjazne, życzliwe podejście w relacjach z pracownikami
 • Przedsiębiorstwie, w którym nowi pracownicy korzystają z dostosowanych do ich potrzeb szkoleń i ścieżki wprowadzającej
 • Grupie, która docenia swoje zespoły i w której dokłada się wszelkich starań, aby rozwijać umiejętności poszczególnych osób w ciągu całej ich kariery firmie — z uwzględnieniem interesu tych osób, jak i interesu Grupy

Szukamy…

 • Ludzi, którzy chcą nadać znaczenie naszemu światu
 • Kandydatów ze wszystkich środowisk — zarówno ludzi młodych, jak i tych starszych
 • Osobowości, ponieważ w większym stopniu jesteśmy zainteresowani samym człowiekiem aniżeli jego ścieżką zawodową
 • Przedsiębiorców i specjalistów opracowujących nowe sposoby rozwoju firmy, którzy lubią opracowywać nowe koncepcje i się nimi dzielić
 • Ludzi, którzy fascynują się światem bezpiecznej żywności
 • Kandydatów, których przyciąga międzynarodowe środowisko
 • Mężczyzn i kobiet chcących wdrożyć w życie wartości firmy Kersia: Przejrzystość, Dzielenie się, Biegłość i Przewidywanie.

Ucieleśnieniem ducha firmy Kersia są cztery wartości

Firma Kersia i wszyscy jej pracownicy opierają się na czterech podstawowych wartościach. 

Przejrzystość

Przejrzystość

Długoterminowe relacje budujemy poprzez otwartość, etyczne działania i uczciwość. W dziedzinie, w której występują problemy związane z kwestiami sanitarnymi i ze zgodnością z przepisami, cieszymy się zaufaniem ludzi, ponieważ nie rzucamy słów na wiatr.

Aby uwierzyć, że żywność jest bezpieczna, konsumenci wymagają całkowitej przejrzystości.

Dzielenie się

Dzielenie się

Uczymy się i rozwijamy na podstawie doświadczeń klientów, współpracowników i partnerów. Szczera komunikacja między ludźmi z różnymi doświadczeniami pomaga nam opracowywać nowe rozwiązania i wprowadzać przełomowe zmiany.

Otwarty charakter stanowi klucz do postępu.

Biegłość

Biegłość

Chętnie angażujemy naszych klientów w identyfikowanie problemów i skupiamy się na ich potrzebach. Zapewniamy wiarygodne wyniki i najwyższą skuteczność, wykorzystując najlepsze z naszych umiejętności i talent techniczny.

Bezpieczeństwo biologiczne wymaga zintegrowanego podejścia do analizy ryzyka i zarządzania nim.

Przewidywanie

Przewidywanie

Nieustannie przewidujemy konieczność zmian transformacyjnych. Do nowych wyzwań podchodzimy w sposób „nieszablonowy”. W naszej naturze leży wprowadzanie innowacji i wykorzystywanie w pracy nowych, lecz zrównoważonych rozwiązań.

Bezpieczeństwu żywności codziennie zagrażają nowe i często nieprzewidywalne problemy.