Światowy lider wytyczający nową drogę do świata bezpiecznej żywności.

Światowy lider
wytyczający nową drogę
do świata bezpiecznej żywności

Oto misja firmy Kersia: zapewnienie bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu żywnościowym, od pola do stołu, poprzez poprawę wydajności gospodarstw rolnych i dostarczanie rozwiązań o wartości dodanej przeznaczonych dla przemysłu spożywczego.

Chcesz się zaangażować w ramach codziennej pracy? Chcesz zmierzyć się z wyzwaniami świata i kreować przyszłość?

Dołącz więc do firmy Kersia!

Zapoznaj się z naszymi ofertami pracy!

null

Aplikuj

null

Praca w firmie Kersia

null

Nasze zespoły