Przejrzystość, Dzielenie się, Biegłość i Przewidywanie

Na całym świecie nasi pracownicy podzielają i kultywują te podstawowe wartości. Wartości te odzwierciedlają charakter naszej firmy i stanowią podstawę relacji z naszymi klientami i partnerami.

Przejrzystość

Przejrzystość

Długoterminowe relacje budujemy poprzez otwartość, etyczne działania i uczciwość. W dziedzinie, w której występują problemy związane z kwestiami sanitarnymi i ze zgodnością z przepisami, cieszymy się zaufaniem ludzi, ponieważ nie rzucamy słów na wiatr.

Aby uwierzyć, że żywność jest bezpieczna, konsumenci wymagają całkowitej przejrzystości.

Dzielenie się

Dzielenie się

Uczymy się i rozwijamy na podstawie doświadczeń klientów, współpracowników i partnerów. Szczera komunikacja między ludźmi z różnymi doświadczeniami pomaga nam opracowywać nowe rozwiązania i wprowadzać przełomowe zmiany.

Otwarty charakter stanowi klucz do postępu.

Biegłość

Biegłość

Chętnie angażujemy naszych klientów w identyfikowanie problemów i skupiamy się na ich potrzebach. Zapewniamy wiarygodne wyniki i najwyższą skuteczność, wykorzystując najlepsze z naszych umiejętności i talent techniczny.

Bezpieczeństwo biologiczne wymaga zintegrowanego podejścia do analizy ryzyka i zarządzania nim.

Przewidywanie

Przewidywanie

Nieustannie przewidujemy konieczność zmian transformacyjnych. Do nowych wyzwań podchodzimy w sposób „nieszablonowy”. W naszej naturze leży wprowadzanie innowacji i wykorzystywanie w pracy nowych, lecz zrównoważonych rozwiązań.

Bezpieczeństwu żywności codziennie zagrażają nowe i często nieprzewidywalne problemy.