Nasz zespół ds. rolnictwa współpracuje z hodowcami zwierząt mlecznych (bydła, owiec i kóz), jak również z hodowcami trzody chlewnej i drobiu. Zapewniamy fachową pomoc poprzez naszą sieć dystrybucji i oferujemy rozwiązania w zakresie higieny (higiena doju, higiena budynków, uzdatnianie wody), suplementy paszowe i doradztwo techniczne zgodne z potrzebami rolników i naszych partnerów.

Nasze role zawodowe umożliwiają realizację różnorodnych zadań: koordynacja sieci i katalogowanie produktów, ułatwianie producentom spotkań prewencyjnych i informacyjnych, współpraca z naszymi partnerami w terenie (audyt, montaż robotów, indywidualne doradztwo), udział w targach itp. 

Nasze role zawodowe:

 • Doradca techniczny ds. sprzedaży
 • Dyrektor rynkowy
 • Kierownik rynku
 • Kierownik regionalny
 • Dyrektor ds. sprzedaży
 • Kierownik ds. kluczowych klientów
 • Kierownik ds. sprzedaży

Nasze kompetencje:

 • Żywienie zwierząt
 • Intensywna produkcja
 • Hodowla zwierząt mlecznych
 • Uzdatnianie wody