Każdego dnia zespoły ról wspierających angażują się we wspieranie wszystkich jednostek, a także w działania na rzecz rozwoju projektu. Ich szerokie spojrzenie umożliwia im wspieranie pracowników operacyjnych i zapewnianie sprawnego funkcjonowania firmy.

Nasze usługi wsparcia:

  • Finanse
  • Kwestie prawne
  • M&A
  • IT / cyfryzacja
  • Łańcuch dostaw
  • Zasoby ludzkie
  • Komunikacja
  • Usługi korporacyjne itp.