Nasz zespół ekspertów ds. wymogów prawnych sprawdza, czy kupowane surowce i produkty wprowadzane na rynek są zgodne z przepisami. Zespół ten przeprowadza regularne oceny naszych produktów, aby zapewnić, że są one bezpieczne dla klientów, zwierząt i środowiska.

Dział ten dostarcza również bieżących informacji na temat rozwoju sytuacji prawnej na całym świecie, umożliwiając nam identyfikację i przewidywanie potencjalnych zagrożeń i możliwości rynkowych, zarówno na potrzeby nasze, jak i naszych klientów.

Pracownicy ci uczestniczą w tworzeniu wartości Grupy, pomagając różnym działom wewnętrznym w spełnianiu wymagań naszych klientów oraz przyczyniając się do wprowadzania innowacji, dzięki którym działalność biznesowa firmy Kersia będzie miała charakter zrównoważony.

Nasze role zawodowe:

  • Inspektorzy ds. regulacji prawnych
  • Kierownicy projektu

Nasze kompetencje w zakresie regulacji prawnych:

  • Ekotoksykologia i pestycydy
  • Urządzenia medyczne i uzdatnianie wody
  • Produkty biobójcze i wszystkie równoważne przepisy poza Europą
  • Żywność, kosmetyki i rolnictwo ekologiczne