Woda jest najważniejszym produktem paszowym dla zwierząt gospodarskich. Musi być zawsze czysta, zdezynfekowana oraz dostępna w odpowiedniej ilości.

Czysta woda jest niezbędna do zapewnienia dobrego stanu zdrowia zwierząt. Zanieczyszczona woda nie tylko wywołuje choroby, ale może mieć znaczący wpływ na wzrost i wydajność. Badania 1) pokazują, że zwierzęta pojone wodą dobrej jakości rosną szybciej i są zdrowsze, co zmniejsza potrzebę stosowania antybiotyków. W gospodarstwach rolnych występuje kilka kluczowych patogenów przenoszonych w źródłach wody, które mogą prowadzić do różnych chorób. Dla gospodarstw rolnych niezwykle istotne jest właściwe zarządzanie wodą i przestrzeganie praktyk sanitarnych w celu zminimalizowania ryzyka skażenia patogenami i późniejszych ognisk chorób. Aby zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo zarówno zwierzętom jak i ludziom, niezbędne są regularne badania, odpowiednia higiena i środki bezpieczeństwa biologicznego.

Kluczowe patogeny przenoszone w wodzie:

null

Gospodarstwa mleczarskie

null

Fermy trzody chlewnej

null

Fermy drobiu

Firma Kersia zapewnia zwierzętom zdrową i czystą wodę dzięki kompleksowemu programowi higieny wody składającemu się z 4 niezbędnych kroków:

1. Analiza Należy przeprowadzać analizę wody w celu określenia obciążenia mikrobiologicznego i poziomów zakamienienia prowadzących do skażenia mikrobiologicznego.

2. Czyszczenie a) Należy wybrać odpowiedni środek czyszczący do zewnętrznych powierzchni rur i koryt. b) Należy wybrać odpowiedni środek czyszczący i odkamieniający do wnętrza rur i zbiorników.

3. Dezynfekcja szokowa Dezynfekcja szokowa na etapie czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń lub regularnie.

4. Stałe uzdatnianie wody

Należy wybrać odpowiedni sposób dezynfekcji wody, aby uniknąć odbudowy macierzy egzopolisacharydów (EPS), na której powstaje biofilm, a także zapewnić ciągły dopływ czystej wody.

1. Analiza Należy przeprowadzać analizę wody w celu określenia obciążenia mikrobiologicznego i poziomów zakamienienia prowadzących do skażenia mikrobiologicznego.

4. Continous water treatment

Choose a suitable water disinfection treatment for avoiding the reestablishment of the exopolysaccarides matrix (EPS) which is bearing the biofilm and to ensure continuous supply of clean water.

2. Czyszczenie a) Należy wybrać odpowiedni środek czyszczący do zewnętrznych powierzchni rur i koryt. b) Należy wybrać odpowiedni środek czyszczący i odkamieniający do wnętrza rur i zbiorników.

3. Dezynfekcja szokowa Dezynfekcja szokowa na etapie czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń lub regularnie.

BIOFILM, STAŁE ŹRÓDŁO ZANIECZYSZCZEŃ

Stałe uzdatnianie wody za pomocą Aquatabs® i Aquatabs InLine

Bardzo ważne jest, aby w procedurze czyszczenia i dezynfekcji nie pominąć żadnej części instalacji wodnej. Ciągłe uzdatnianie wody za pomocą produktów takich jak Aquatabs® i Aquatabs InLine (które zajmują czołową pozycję na świecie w dziedzinie dezynfekcji wody) ma fundamentalne znaczenie dla zapewnienia niskiego poziomu drobnoustrojów i uniknięcia odbudowy macierzy egzopolisacharydów (EPS) niezbędnej do funkcjonowania i gromadzenia się biofilmu.

ZALETY

 • Łatwy w użyciu

 • Szybko i całkowicie się rozpuszcza

 • Utrzymuje wodę w dobrym stanie

 • Redukuje powstawanie biofilmu – zapobiega odbudowie macierzy egzopolisacharydów (EPS), która ma podstawowe znaczenie dla funkcjonowania i utrzymywania biofilmu

 • Ułatwia kontrolę złogów wapniowych w poidłach smoczkowych i rurach

 • Zapewnia optymalny poziom pH

 • Optymalizuje wydajność

 • Nie zawiera metali ciężkich

ZALETY

 • Odpowiedni do wszystkich instalacji wodnych, sieci wodociągowych, studni i odwiertów

 • Łatwy w instalacji, nie wymaga zasilania

 • Nie wymaga częstej konserwacji i nie zawiera ruchomych części

 • Wspomaga kontrolę powstawania biofilmu – zapobiega odbudowie macierzy egzopolisacharydów (EPS), która ma podstawowe znaczenie dla funkcjonowania i utrzymywania biofilmu

 • Ułatwia kontrolę złogów wapniowych w poidłach smoczkowych i rurach

 • Zapewnia optymalny poziom pH

 • Utrzymuje wodę w dobrym stanie

 • Korzystne cenowo i ekologiczne rozwiązanie w zakresie uzdatniania wody

 • Dozowanie dla zintegrowanych jednostek i układów wodnych w punkcie odbioru

 • Stałe/automatyczne dostosowywanie przepływu wody w punkcie wlotu do zbiornika lub liniowe w przypadku grawitacyjnych/otwartych i/lub ciśnieniowych instalacji wodnych

Kluczowe patogeny przenoszone w wodzie w GOSPODARSTWACH MLECZARSKICH

W źródłach wody w gospodarstwach mleczarskich można znaleźć różne patogeny, które mogą wywoływać wiele chorób zarówno u zwierząt, jak i u ludzi. Oto niektóre spośród kluczowych patogenów i związanych z nimi chorób:

 • Pałeczka okrężnicy (E. coli): Niektóre szczepy bakterii E. coli, w tym patogenne E. coli O157:H7, mogą zanieczyszczać wodę w gospodarstwach mleczarskich. U bydła zakażenie bakterią E. coli może powodować biegunkę, zmniejszenie produkcji mleka, a w ciężkich przypadkach uszkodzenie nerek lub nawet śmierć. U ludzi spożycie skażonych produktów mlecznych lub wody może prowadzić do schorzeń żołądkowo-jelitowych z objawami takimi jak biegunka, skurcze brzucha, a nawet uszkodzenie nerek.
 • Cryptosporidium: Cryptosporidium to pasożyt pierwotniakowy, który może skazić źródła wody w gospodarstwach mleczarskich. U bydła zakażenie pierwotniakiem Cryptosporidium może powodować biegunkę, odwodnienie i utratę masy ciała. U ludzi spożycie skażonych produktów mlecznych lub wody może prowadzić do kryptosporydiozy, która objawia się wodnistą biegunką, skurczami brzucha i nudnościami.
 • Salmonella: Bakterie salmonelli można znaleźć w wodzie w gospodarstwach mleczarskich, głównie na skutek zanieczyszczenia kałem. U bydła zakażenie salmonellą może powodować biegunkę, gorączkę i odwodnienie, a u ciężarnych krów także poronienia. U ludzi spożycie skażonych produktów mlecznych lub wody może prowadzić do salmonellozy, objawiającej się biegunką, bólem brzucha, gorączką i wymiotami.
 • Listeria monocytogenes: Listeria monocytogenes to bakteria, która może skazić wodę w gospodarstwach mleczarskich. U bydła zakażenie listerią może powodować łagodne lub ciężkie objawy, takie jak gorączka, biegunka, zmniejszona produkcja mleka i problemy reprodukcyjne. U ludzi spożycie skażonych produktów mlecznych może prowadzić do listeriozy, która z kolei wywołuje objawy grypopodobne, zapalenie opon mózgowych, posocznicę, a w ciężkich przypadkach nawet śmierć.
 • Campylobacter: Bakterie z rodzaju Campylobacter, zwłaszcza Campylobacter jejuni, mogą być obecne w źródłach wody w gospodarstwach mleczarskich. U bydła zakażenie wywołane przez bakterie Campylobacter może powodować biegunkę, zmniejszenie wydajności produkcji mleka i utratę masy ciała. U ludzi spożycie skażonych produktów mlecznych lub wody może prowadzić do kampylobakteriozy, charakteryzującej się takimi objawami jak biegunka (czasami krwawa), ból brzucha i gorączka.

Aby zmniejszyć ryzyko skażenia patogenami, gospodarstwa mleczarskie muszą priorytetowo traktować jakość wody i wdrażać odpowiednie środki sanitarne. W minimalizowaniu rozprzestrzeniania się patogenów i ochronie zdrowia zwierząt i ludzi w gospodarstwach mleczarskich może pomóc regularne monitorowanie, właściwe praktyki w zakresie higieny i przestrzeganie zalecanych protokołów bezpieczeństwa biologicznego.

Kluczowe patogeny przenoszone w wodzie na FERMACH TRZODY CHLEWNEJ

W źródłach wody na fermach trzody chlewnej można znaleźć różne patogeny, które mogą wywoływać wiele chorób u świń, a w niektórych przypadkach stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. Oto niektóre spośród kluczowych patogenów i związanych z nimi chorób:

 • Wirus epidemicznej biegunki świń (PEDV, Porcine Epidemic Diarrhea Virus): PEDV to patogen wirusowy, który może skazić wodę na fermach trzody chlewnej. Wywołuje epidemiczną biegunkę świń (PED, porcine epidemic diarrhea), objawiającą się ciężką biegunką, wymiotami, odwodnieniem i wysoką śmiertelnością wśród prosiąt.
 • Wirus zespołu rozrodczo-oddechowego świń (PRRSV, Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus): PRRSV to patogen wirusowy powszechnie występujący na fermach trzody chlewnej. Może znajdować się w wodzie zanieczyszczonej świńskim moczem lub śliną. PRRSV wywołuje zespół rozrodczo-oddechowy świń (PRRS, porcine reproductive and respiratory syndrome), który prowadzi do problemów rozrodczych, oddechowych, zmniejszonego wzrostu i zwiększonej śmiertelności wśród świń.
 • Brachyspira hyodysenteriae: Jest to bakteria odpowiedzialna za dyzenterię (czerwonkę) świń, wysoce zaraźliwą chorobę o dużym znaczeniu ekonomicznym. Może skazić wodę na fermach trzody chlewnej i prowadzić do takich objawów jak krwawa biegunka, utrata masy ciała i mniejsze spożycie paszy.
 • Salmonella: W wodzie na fermach trzody chlewnej można znaleźć różne gatunki salmonelli. Do skażenia może dojść na skutek zanieczyszczenia świńskimi odchodami. U świń zakażenie salmonellą może powodować chorobę jelit z objawami takimi jak biegunka, gorączka i odwodnienie. Niektóre szczepy salmonelli mogą również stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi wskutek spożycia skażonych produktów wieprzowych.
 • Pałeczka okrężnicy (E. coli): E. coli to bardzo zróżnicowana bakteria, która może być obecna w wodzie na fermach trzody chlewnej. Niektóre szczepy, na przykład enterotoksyczne E. coli (ETEC) i enteropatogenne E. coli (EPEC), mogą wywoływać biegunkę i kolibakteriozę u prosiąt. Niektóre patogenne szczepy E. coli, takie jak E. coli O157:H7, mogą również stanowić zagrożenie dla ludzi na skutek spożycia skażonych produktów wieprzowych.
 • Streptococcus suis: Streptococcus suis to patogen bakteryjny powszechnie występujący na fermach trzody chlewnej. Może skazić wodę i prowadzić do zakażeń u świń, wywołując choroby takie jak zapalenie opon mózgowych, zapalenie płuc, zapalenie stawów i posocznica.
 • Leptospira spp.: Bakterie Leptospira mogą zanieczyszczać źródła wody na fermach trzody chlewnej. U świń zakażenie bakterią Leptospira może prowadzić do leptospirozy, objawiającej się gorączką, problemami z rozrodczością, uszkodzeniem nerek, a nawet śmiercią.
 • Afrykański pomór świń (ASF, African Swine Fever): Oprócz głównych dróg przenoszenia, udowodniono, że ASF może być przenoszony przez paszę i płyny. Ostatnie badania wskazują, że wirus ASFV przenosi się znacznie łatwiej przez wodę pitną niż przez paszę (Niederwerder et al. 2019). Inne badanie wykazało, że wirus ASF może przetrwać w wodzie w temperaturze pokojowej przez ponad 50 dni. (Sindryakova et al. 2016)

Aby zminimalizować ryzyko skażenia patogenami, na fermach trzody chlewnej niezbędne jest odpowiednie zarządzanie wodą oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa biologicznego i protokołów sanitarnych. W kontrolowaniu rozprzestrzeniania się patogenów i ograniczaniu wpływu chorób na stan zdrowia świń i produktywność gospodarstw pomóc może regularne monitorowanie, programy szczepień i przestrzeganie dobrych praktyk w zakresie higieny.

Kluczowe patogeny przenoszone w wodzie na FERMACH DROBIU

Na fermach drobiu występuje kilka kluczowych patogenów przenoszonych w źródłach wody, które mogą prowadzić do różnych chorób. Oto niektóre z powszechnych patogenów i wywoływanych przez nie chorób:

 • Salmonella: Bakterie z rodzaju Salmonella stanowią poważny problem w hodowli drobiu. Skażona woda może być siedliskiem salmonelli, prowadząc do salmonellozy zarówno wśród drobiu, jak i ludzi. U ludzi występują takie objawy jak biegunka, bóle brzucha, gorączka i wymioty.
 • Campylobacter: Campylobacter jejuni to kolejny powszechny patogen bakteryjny kojarzony z drobiem. Może występować w wodzie zanieczyszczonej odchodami, powodując kampylobakteriozę. U ludzi objawy obejmują biegunkę (czasami krwawą), ból brzucha i gorączkę.
 • Pałeczka okrężnicy (E. coli): Niektóre szczepy bakterii E. coli, takie jak patogenne E. coli O157:H7, można znaleźć w wodzie na fermach drobiu. Do skażenia może dojść na skutek zanieczyszczenia odchodami. U ludzi zakażenie może wywoływać choroby żołądkowo-jelitowe z objawami takimi jak biegunka (często krwawa), skurcze brzucha, a czasami uszkodzenie nerek.
 • Ptasia grypa: Wirusy ptasiej grypy (na przykład H5N1 lub H7N9) mogą przetrwać w wodzie i zainfekować drób. Wirusy te stanowią zagrożenie zarówno dla zdrowia zwierząt, jak i ludzi. Wśród drobiu ptasia grypa może powodować poważne schorzenia układu oddechowego i wysoką śmiertelność.
 • Cryptosporidium: Cryptosporidium to pasożytniczy pierwotniak, który może skazić wodę na fermach drobiu. Wywołuje kryptosporydiozę, chorobę jelit zarówno u zwierząt, jak i ludzi. Objawy obejmują wodnistą biegunkę, skurcze żołądka i nudności.
 • Mycoplasma gallisepticum: Bakteria ta wywołuje przewlekłą chorobę układu oddechowego u drobiu, prowadząc do zmniejszenia produkcji jaj, niewydolności oddechowej i zapalenia spojówek. Choroba atakuje głównie drób, choć istnieje niewielkie ryzyko zakażenia wśród ludzi.
 • Pasteurella multocida: Jest to bakteria powszechnie kojarzona z chorobami układu oddechowego drobiu, takimi jak cholera drobiu (pastereloza). Może wywoływać posocznicę, niewydolność oddechową, obrzęk stawów i śmierć zarażonych ptaków.

Dla ferm drobiu niezwykle istotne jest utrzymanie właściwego zarządzania wodą i przestrzeganie praktyk sanitarnych w celu zminimalizowania ryzyka skażenia patogenami i późniejszych ognisk chorób. Aby zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo zarówno drobiu, jak i ludzi, niezbędne są regularne badania, odpowiednia higiena i przestrzeganie odpowiednich środków bezpieczeństwa biologicznego.

1) Willms, Walter & Kenzie, Orin & Mcallister, Tim & Colwell, Doug & Viera, D. & Wilmshurst, John & Entz, Toby & Olson, Merle. (2002). Effects of Water Quality on Cattle Performance. Journal of Range Management. 55. 452-460. 10.2307/4003222. 
Boumedous, Cherifa & Djerrou, Zouhir & Youcef, hamdi pacha. (2017). Impact of Drinking Water Treatment on Poultry Health and Performances: An Experimental Study. OnLine Journal of Biological Sciences. 17. 1-6. 10.3844/ojbsci.2017.1.6.