Kersia podpisuje wyłączną umowę nabycia większościowego pakietu udziałów w AgroChem i kontynuuje rozwójna amerykańskim rynku higieny mleczarskiej, wzmacniając i dywersyfikując swoją działalność w Stanach Zjednoczonych