Ptasia grypa rozprzestrzenia się w Europie -> Nie ma czasu do stracenia na ochronę Państwa firmy drobiarskiej!

Ptasia grypa rozprzestrzenia się w Europie -> Nie ma czasu do stracenia na ochronę Państwa firmy drobiarskiej! Od października 2021 r. w wielu częściach Europy wystąpiły zwiększone ogniska HPAIV H5 (wysoce zjadliwej grypy ptaków) u dzikiego ptactwa. Według wielu krajowych instytutów i organizacji ryzyko zakażenia HPAIV H5 w gospodarstwach drobiarskich…