Hodowla trzody chlewnej i drobiu

Ptasia grypa rozprzestrzenia się w Europie -> Nie ma czasu do stracenia na ochronę Państwa firmy drobiarskiej!

Od października 2021 r. w wielu częściach Europy wystąpiły zwiększone ogniska HPAIV H5 (wysoce zjadliwej grypy ptaków) u dzikiego ptactwa. Według wielu krajowych instytutów i organizacji ryzyko zakażenia HPAIV H5 w gospodarstwach drobiarskich i populacjach ptaków w obiektach zoologicznych poprzez bezpośredni i pośredni kontakt z dzikimi ptakami jest klasyfikowane jako wysokie.

Nadszedł najwyższy czas, aby zwiększyć środki bezpieczeństwa biologicznego w kurnikach i wokół nich poprzez konsekwentne mycie, dezynfekcję i użycie dodatkowych środków ochronnych.

 

Kluczowe znaczenie mają ścisłe środki bezpieczeństwa biologicznego i dobre praktyki higieniczne!

 

Kersia jest zaangażowana we wspieranie ferm drobiu poprzez oferowanie kompletnych, kompleksowych oraz sprawdzonych produktów i rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa biologicznego, poprzez nasze „Programy Mycia, Dezynfekcji i Ochrony”.

 

MYCIE: 

Skuteczne mycie powierzchni i sprzętu zapewnia najlepsze możliwe warunki do dezynfekcji.

Do skutecznego usuwania zabrudzeń organicznych należy stosować nasze sprawdzone alkaliczne środki myjące ULTRAFOAM lub ECOFOAM ADVANCED . W zależności od twardości wody zalecamy regularne stosowanie kwaśnego środka myjącego, takiego jak DUAL ACID, w celu usunięcia kamienia.

 

DEZYNFEKCJA: 

Skuteczna dezynfekcja to eliminacja mikroorganizmów poprzez wybór sprawdzonego środka dezynfekcyjnego, stosowanego w odpowiednim stężeniu i czasie kontaktu.

Nasze środki dezynfekujące VIREX, FUMAGRI EFFISAFE, HYPRED FORCE 7, VIROSHIELD, HPPA, KILCOX EXTRA i FUMAGRI OPP zostały pomyślnie przetestowane na skuteczność wobec wirusa ptasiej grypy.

 

 

Produkt Metoda badania Stężenie Stopnie Czas kontaktu FBS (zabrudzenie)
VIREX EN 14675 1,50 % 4°C 30 min 3 g/l BSA
EN14675 1,00% 10°C 30 min 10 g/l BSA + 10 g/l ekstraktu drożdżowego
FUMAGRI EFFISAFE EN 14675 0,50 % 10°C 30 min 3 g/l BSA
EN 17122 0,20 % 10°C 30 min 3 g/l BSA
HYPRED

FORCE 7

EN 14675 0,50 % 4°C 30 min 3 g/l BSA
1,00 % 10°C 5 min 3 g/l BSA
VIROSHIELD EN14675 0,50 % 10°C 30 min 3 g/l BSA
HPPA EN 14675 1,00 % 10°C 30 min 3 g/l BSA
KILCOX EXTRA EN 14675 2,00 % 10°C 30 min 3 g/l BSA
Produkt Metoda badania Zastosowanie Stopnie Czas kontaktu Poddano
Fumagri OPP NFT 72-281 0,8g/m³ 20°C 5 godz. AI Wirus typu A (H9N2)

 

OCHRONA: 

Wymagane są kompleksowe środki bezpieczeństwa biologicznego, aby zapobiec ponownemu przedostawaniu się mikroorganizmów i zanieczyszczaniu czystych budynków i sprzętu.

 

Dezynfekcja butów przy wejściu i wyjściu z kurnika wraz z dobrymi procedurami higieny rąk są niezbędne, aby zapobiec przedostawaniu się patogenów przez personel lub gości.

 

Zapewnienie możliwości mycia i dezynfekcji butów i rąk jest kluczem do sukcesu. Zapewnij łatwy dostęp do urządzeń do mycia rąk i oferuj dobrej jakości płyn do mycia o neutralnym pH, przebadany dermatologicznie taki jak SOFTY TOUCH, dla personelu lub gości wchodzących do obiektów inwentarskich. Kuwety do mycia obuwia z VIREX lub FUMAGRI EFFISAFE i dozowniki do dezynfekcji rąk zawierające środki dezynfekujące takie jak DISINFECTANT GEL są podstawowymi środkami zapobiegawczymi i powinny być umieszczone przy każdym wejściu i wyjściu oraz w każdym miejscu przejścia.

 

Aby uniknąć rozprzestrzeniania się zakażeń, konieczne jest regularne mycie pojazdów transportujących, tzn. po każdym transporcie zalecamy użycie AGRIMAT oraz późniejsze przeprowadzenie dezynfekcji naszymi sprawdzonymi środkami (patrz lista produktów przetestowanych przeciwko ptasiej grypie powyżej). Dużą uwagę należy zwrócić na koła wszystkich pojazdów, zarówno ciężarówek, samochodów dostawczych, dostawców paszy, pracowników, jak i samochodów gości – wszystkie one powinny być czyszczone, a następnie dezynfekowane preparatem VIREX przy każdym wjeździe i wyjeździe z terenu zakładu.

 

Doskonałym rozwiązaniem wspomagającym walkę z ptasią grypą jest Fumagri OPP. Został on pomyślnie przetestowany przeciwko wirusom ptasiej grypy metodą testową NFT 72-281 przy zastosowaniu 0,8g m³ i może być stosowany jako druga dezynfekcja, po dezynfekcji mokrej, w miejscach trudno dostępnych lub w miejscach, które nie nadają się do dezynfekcji mokrej. Zastosowanie w kurniku jako dezynfekcji wtórnej, po rozłożeniu ściółki ma na celu usunięcie mikroorganizmów, które zostały wprowadzone wraz ze ściółką.

 

Oprócz środków higienicznych, zwiększona czujność, poprawa utrzymania budynków, kontrola szkodników i gryzoni, monitorowanie osób wchodzących na teren gospodarstwa i stanu zdrowia zwierząt oraz szkolenie pracowników to podstawowe środki zapobiegające przedostaniu się ptasiej grypy do gospodarstwa.

 

Unikanie jest lepsze niż leczenie!

Więcej informacji można znaleźć w dokumencie PDF Kersia – rozwiązania przeciwko ptasiej grypie

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z lokalnym ekspertem lub skorzystanie z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej.

 

Środki dezynfekujące są biocydami podlegającymi przepisom. Posiadają one gwarancje skuteczności i ochrony ludzi, zwierząt i środowiska.
Bezpieczne stosowanie biocydów. Przed użyciem przeczytać etykietę i informacje o produkcie. Niebezpieczne. Przestrzegać środków ostrożności przy stosowaniu.