Covid-19 Situation Report#2

Please read carefully this Kersia situation report on Covid-19 which provide you lastest news on Kersia ‘s situation, answer questions you may have on our activity during the crisis period.…

INFORMACJE FABRYKA W NIEPRUSZEWIE

W trosce o bezpieczeństwo oraz odpowiedzialność prawną zakład podlega ciągłym kontrolom. Jednym z obowiązków jest poinformowanie opinii publicznej o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zgodnie z art. 261a. 1.…