Kersia actively participates in the BIOKET conference

Bioket conference launched with a notable presence. A distinguished Canadian science popularizer, leading researcher, and professor of genetics and zoology—Dr. David Suzuki. Kersia actively participated in the 2023 edition of this conference, which served as a gathering point for international stakeholders focused on #bioresources, human and animal food, biosourced #chemistry, and industrial #biotechnologies.…

Covid-19 Situation Report#1

Please read carefully this Kersia situation report on Covid-19 which provide you lastest news on Kersia ‘s situation, answer questions you may have on our activity during the crisis period. Dowlnoad the situation report #1 : COVID 19_external communication#1 We will keep you informed as frequently as necessary during the Covid-19…

INFORMACJE FABRYKA W NIEPRUSZEWIE

W trosce o bezpieczeństwo oraz odpowiedzialność prawną zakład podlega ciągłym kontrolom. Jednym z obowiązków jest poinformowanie opinii publicznej o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zgodnie z art. 261a. 1. Ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2017 poz. 519). Wszelkie informacje znajdą państwo klikając  – Informacja_zaklad_zwiekszonego_ryzyka_012020