Kersia przejmuje Bioarmoraby wzmocnić swoją ofertę w zakresie dobrostanu zwierząt. Przejęcie to zwiększy wielogatunkową i wieloproduktową ofertę Kersii oraz zasięg geograficzny, szczególnie w Azji, na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Południowej