Kersia przejmuje Choisy Laboratories — wiodącego dewelopera i producenta rozwiązań z zakresu chemii, biotechnologii i bezpieczeństwa biologicznego z siedzibą w Kanadzie.

Transakcja ta zwiększa geograficzny zasięg działania spółki Kersia w Ameryce Północnej, co pozwala na rozszerzenie obecności firmy w nowych podsegmentach i pozyskanie nowych technologii.