Do grupy Kersia dołącza Kilco. Firma ta oferuje spółce Kersia silną pozycję na rynku brytyjsko-irlandzkim i przyspieszenie rozwoju segmentu P&P na całym świecie. 

Założona w 1953 roku rodzinna firma Kilco rozrosła się z małej lokalnej firmy do międzynarodowego przedsiębiorstwa z zakładami produkcyjnymi w Mallusk w Irlandii i Lockerbie w Szkocji, eksportującymi swoje wyroby do 70 krajów na całym świecie. Jej innowacyjne badania są wyznacznikiem w branży, tworząc produkty, które są stosowane na całym świecie w celu zwiększenia bezpieczeństwa biologicznego w ramach łańcucha żywności — od pola do stołu.