Cselekvés a pozitív hatásért

Cselekvés a
pozitív hatásért

Az „egy biztonságos élelmiszereket kínáló világ megalkotása” küldetésünk mentén 2016-ban a csoportunk elkötelezte magát a fenntartható fejlődés és fenntartható fejlődés iránt.

Küldetésünk központjában az élelmiszerlánc áll, vállalati projektjeink struktúrája is az élelmiszerláncra épül.

A csoportunk CSR-programjának neve „CSELEKVÉS A POZITÍV HATÁSÉRT”, ez a részvételre alapuló, konstruktív megközelítés irányít bennünket, hogy a dolgokat máshogy és jobban végezzük, elérjük a három összetevős teljesítménycélunk gazdasági, környezeti és társadalmi szempontjait is. Célunk, hogy a vállalatunk és a teljes termelésünk egy teljesen körforgásos gazdaság része legyen, hogy végül semmilyen negatív hatást ne gyakoroljunk a bolygónkra. A csoport négy értékét – átláthatóság, megosztás, szakértelem és előrelátás – tükrözve az alkalmazottaink, ügyfeleink, vásárlóink, beszállítóink, a helyi közösségeink és a hatóságok is aktívan hozzájárulnak ehhez a változáshoz.

null

CSR-kihívások

null

CSR-felépítés

null

Gyakorlati cselekedeteink

null

Fenntartható fejlődés-jelentés

CSR-kihívások

Az ENSZ céljaival megegyező cselekvési terv 2030-ig

2015 szeptemberében az ENSZ történelmi csúcstalálkozóján 17 fenntartható fejlődési célt határoztak meg 2030-ig annak érdekében, hogy megszüntessék a szegénység minden formáját, leküzdjék az egyenlőtlenségeket és a klímaváltozást. A Kersia küldetésével összhangban a 17 cél közül 9 kiemelt kihívást jelent a csoport számára.

2.4 2030-ig garantálni a fenntartható termelési rendszereket, valamint bevezetni ellenálló gazdasági gyakorlatokat, amelyek növelik a termelékenységet és a termelést, és egyúttal segítenek az ökoszisztéma fenntartásában, fokozatosan javítják a föld és talaj minőségét, és könnyebb alkalmazkodást tesznek lehetővé a klímaváltozáshoz, a szélsőséges időjárási körülményekhez, aszályhoz, áradásokhoz és egyéb katasztrófákhoz.

CSELEKVÉS A POZITÍV HATÁSÉRT

MEGFELELŐSÉG

HUMÁN TŐKE

KÖRNYEZET

POZITÍV HATÁS: A szabályozási megfelelőségen túlmenő pozitív hatást garantáló termékek elősegítése

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK

FORRADALMI INNOVÁCIÓ: A gazdaságtól az asztalig tartó ÉLELMISZER-BIZTONSÁG kérdéséhez kötődő projektek elindítása a biotechnológia felhasználásával

FELELŐS MAGATARTÁS

TERÜLETI HATÁS

3.D Megerősíteni minden ország, kiemelten a fejlődő országok kapacitását a nemzeti és globális egészségügyi kockázatok korai előrejelzésére, csökkentésére és kezelésére

CSELEKVÉS A POZITÍV HATÁSÉRT

MEGFELELŐSÉG

HUMÁN TŐKE

IDAY: alkalmazottaink kéréseinek rendszeres összegyűjtése annak érdekében, hogy a javaslataik alapján új projekteket indítsunk

BIZTONSÁG: a balesetek megakadályozása és a biztonsági tanúsítványok alkalmazása minden létesítményünkben

JÓLÉT: globális cselekvési terv létrehozása a pszichoszociális kockázati tényezők kiküszöbölésére

KÖRNYEZET

A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET EGYENSÚLYA: az egyensúly felmérését segítő eszközök bevezetése

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK

BIZTONSÁGI ÉS TELJESÍTMÉNYJAVÍTÓ KÉPZÉS: teljes körű képzési programok bevezetése az ügyfeleink számára

FELELŐS MAGATARTÁS

ZÖLD VEGYIPAR: Forradalmi innovációs projektek létrehozása a kockázatok és maradványanyagok csökkentésével kapcsolatban

TERÜLETI HATÁS

4.4 2030-ig jelentősen növelni a megfelelő készségekkel rendelkező fiatalok és felnőttek számát, az elhelyezkedés, tisztességes munkahelyek és vállalkozói lehetőségek elősegítésére, beleértve a technikai és szakmai készségeket

4.5 2030-ig megszüntetni a nemi egyenlőtlenségeket az oktatás terén, és biztosítani az egyenlő hozzáférést az oktatás és képzés minden szintjéhez a kiszolgáltatott személyek számára, beleértve a fogyatékkal élőket, az őslakosokat és a kiszolgáltatott helyzetben élő gyermekeket

CSELEKVÉS A POZITÍV HATÁSÉRT

MEGFELELŐSÉG

HUMÁN TŐKE

FIATAL ÉS KISZOLGÁLTATOTT SZEMÉLYEK: adott eljárások és programok bevezetése a teljes védelmük biztosítására

GLOBÁLIS KÉPZÉSI CSELEKVÉSI TERV: a képzési programok bevezetése és a teljesítményük mérése

KÖRNYEZET

BIODIVERZITÁS: egy globális képzés bevezetése minden alkalmazott érzékenyítésére

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK

FELELŐS MAGATARTÁS

TERÜLETI HATÁS

HELYI ELKÖTELEZŐDÉS: a foglalkoztatás és oktatás segítése

VÍZ: a vízkezelés elősegítése az afrikai iskolák számára meglévő modellek segítségével

6.3 2030-ig javítani a vízminőséget a szennyezés csökkentésével, a szennyező és veszélyes anyagok, illetve a veszélyes vegyi anyagok vízbe engedésének csökkentésével, a kezeletlen szennyvíz mennyiségének megfelezésével, valamint az újrahasznosítás és biztonságos újrafelhasználás jelentős, globális szintű növelésével

CSELEKVÉS A POZITÍV HATÁSÉRT

MEGFELELŐSÉG

HUMÁN TŐKE

KÖRNYEZET

VÍZ: a létező modellek megosztása a csoporton belül, majd a modellek bevezetése a létesítményeinkben a víz újrahasznosítására

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK

Az ügyfelek VÍZlábnyomának csökkentése

FELELŐS MAGATARTÁS

VÍZ: a létező modellek bevezetése a vízkezelés elősegítésére

TERÜLETI HATÁS

8.5 2030-ig teljes, hatékony foglalkoztatást és tisztességes munkát, valamint egyenlő értékű munkáért egyenlő díjazást elérni minden nő és férfi számára, beleértve a fiatal és fogyatékkal élő személyeket is
8.8 Védeni a munkajogokat, és elősegíteni a biztonságos és megbízható munkakörnyezetet minden munkavállaló számára, beleértve a bevándorlókat, illetve kiemelten a női bevándorlókat és a bizonytalan munkahelyek munkavállalóit

CSELEKVÉS A POZITÍV HATÁSÉRT

MEGFELELŐSÉG

ETIKAI KÓDEX: korrupcióellenes gyakorlat bevezetése

HUMÁN TŐKE

HUMÁNERŐFORRÁS-POLITIKA: munkahelyteremtés, társadalmi és munkahelyi körülmények, szakmai tőke, a fogyatékkal élő személyek integrációja és értékmegosztás

TÁRSADALMI PÁRBESZÉD: globális és lokális struktúrák kialakítása a társadalmi párbeszéd elősegítésére

KÖRNYEZET

HSE-POLITIKA: a jó gyakorlatok megosztása, valamint a teljesítmény kiértékelése

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK

FELELŐS MAGATARTÁS

ETIKAI KÓDEX: emberi jogok, diszkriminációellenes gyakorlatok

TERÜLETI HATÁS

ETIKAI KÓDEX: felelős, a helyi beszállítókat támogató vásárlás

9.4 2030-ig javítani az infrastruktúrát és modernizálni az iparágakat, hogy fenntarthatóak legyenek nagyobb erőforrás-hatékonyság, és tiszta, környezetvédelmi szempontból megfelelő technológiák és ipari folyamatok felhasználása mellett, az országok lehetőségeihez mért megfelelő részvétellel

CSELEKVÉS A POZITÍV HATÁSÉRT

MEGFELELŐSÉG

IT-NYILATKOZAT: jó gyakorlatok megosztása és a személyes adatok védelme

HUMÁN TŐKE

KÖRNYEZET

Az ENERGIAlábnyom csökkentése az ellátási lánc mentén optimalizálási programok bevezetésén keresztül

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK

HÁRMAS TANÚSÍTÁS elérése minden létesítményünkben 2024 előtt (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001/ISO 45001)

VÁLSÁGKEZELÉSI ELJÁRÁSOK: egyértelmű eljárások meghatározása mindenféle válság kezelésére

CRM bevezetése: az ügyféltámogatás folyamatának követése egy egyedi eszköz használatával

FELELŐS MAGATARTÁS

Lineáris helyett KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG alkalmazása bármely új befektetés esetén

TERÜLETI HATÁS

12.4 2020-ig elérni a vegyi anyagok és életciklustól függetlenül minden hulladék környezetvédelmi szempontból megfelelő kezelését az elfogadott nemzetközi keretrendszereknek megfelelően, valamint csökkenteni a levegőbe, vízbe és talajba engedésük mennyiségét a környezetre valamint az emberi egészségre gyakorolt káros hatásaik minimalizálására

12.5 2030-ig jelentősen csökkenteni a keletkező hulladék mennyiségét a megelőzés, csökkentés, újrahasznosítás és újrafelhasználás növelésével

12.6 Ösztönözni a vállalatok, kiemelten a nagy méretű, nemzetközi vállalatok esetén a fenntartható gyakorlatok bevezetését, valamint a fenntarthatósági adatok közlését a jelentéstételi ciklusaikban

CSELEKVÉS A POZITÍV HATÁSÉRT

MEGFELELŐSÉG

BŐVÍTETT PÉNZÜGYI JELENTÉS: a bővített pénzügyi teljesítmény követését lehetővé tevő platform létrehozása

HUMÁN TŐKE

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME: a csoport egészére vonatkozó eljárás bevezetése a személyes adatok védelmének garantálására

KÖRNYEZET

MŰANYAG: a meglévő modellek megosztása és bevezetése a csoporton belül a csomagolóanyagok összegyűjtésére és újrahasznosítására

HULLADÉKKEZELÉS: lineáris helyett KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG alkalmazása bármely új projekt esetén, és a teljesítmény kiértékelése

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK

ÜGYFÉL-ELÉGEDETTSÉG: globális kampányok létrehozása az ügyfelek elégedettségének mérésére

BESZÁLLÍTÓNYILATKOZAT: a teljes ellátási láncunk felügyeletének garantálása az ügyfeleink számára

FELELŐS MAGATARTÁS

ETIKAI KÓDEX: felelős magatartás bevezetése

KOCKÁZATOK FELTÉRKÉPEZÉSE: a csoportot érintő minden kockázat listázása, és a kockázatokat csökkentő cselekvési tervek bevezetése

TERÜLETI HATÁS

HELYI KÖZÖSSÉG: cselekvési tervek bevezetése minden létesítményünkben (co-working, járműmegosztás stb.)

13.1 Minden országban megerősíteni az éghajlati veszélyekhez és természeti katasztrófákhoz kötődő ellenállóképességet és alkalmazkodóképességet

CSELEKVÉS A POZITÍV HATÁSÉRT

MEGFELELŐSÉG

HUMÁN TŐKE

KÖRNYEZET

Éghajlattal kapcsolatos kockázatok feltérképezése: minden vonatkozó kockázat listázása és folytonossági tervek létrehozása

Autók: hibrid és elektromos autók alkalmazása

Szénlábnyom: a szénlábnyom csökkentése az ellátási lánc mentén optimalizálási programunkon keresztül

Megújuló energia: a felhasznált megújuló energiaforrások arányának növelése a létesítményeinkben

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK

FELELŐS MAGATARTÁS

TERÜLETI HATÁS

17.16 Megerősíteni a globális partneri kapcsolatainkat a fenntartható fejlődés érdekében, kiegészíteni azokat több érintett féllel a tudásanyag, szaktértelem, technológiák és pénzügyi erőforrások megosztására és felhasználására annak érdekében, hogy a fenntartható fejlődési célokat elérhessük minden országban, különös tekintettel a fejlődő országokra.

CSELEKVÉS A POZITÍV HATÁSÉRT

MEGFELELŐSÉG

SZABÁLYOZÁSI FELMÉRÉS: közös, globális eszköz bevezetése az új szabályozások felmérésére és jobb előrejelzésére

HUMÁN TŐKE

ASHOKA-program: az alkalmazottak gondolkodásmódjának megváltoztatásának támogatása

KÖRNYEZET

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK

ECOVADIS-ELKÖTELEZŐDÉS: az értékelés kibővítése a KERSIA CSOPORT felé

FELELŐS MAGATARTÁS

SZAKÉRTŐI TÁRSULÁSOK: hozzájárulás a szakértői társulásokhoz minden stratégiai jelentőségű országban

ASHOKA-program: a vállalkozói kompetenciáikat az ÉLELMISZER-BIZTONSÁG kérdéséhez kötődő társadalmi problémák nagyszabású megoldására felhasználó emberek támogatása

TERÜLETI HATÁS

FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYEK: partneri kapcsolatok kialakítása a fogyatékkal élő személyeket foglalkoztató technológiai központok és a létesítményeink között

HELYI PROJEKTEK: részvétel minden releváns helyi projektben

2. AZ ÉHEZÉS MEGSZÜNTETÉSE

2.4 2030-ig garantálni a fenntartható termelési rendszereket, valamint bevezetni ellenálló gazdasági gyakorlatokat, amelyek növelik a termelékenységet és a termelést, és egyúttal segítenek az ökoszisztéma fenntartásában, fokozatosan javítják a föld és talaj minőségét, és könnyebb alkalmazkodást tesznek lehetővé a klímaváltozáshoz, a szélsőséges időjárási körülményekhez, aszályhoz, áradásokhoz és egyéb katasztrófákhoz.

CSELEKVÉS A POZITÍV HATÁSÉRT

MEGFELELŐSÉG

HUMÁN TŐKE

KÖRNYEZET

POZITÍV HATÁS: A szabályozási megfelelőségen túlmenő pozitív hatást garantáló termékek elősegítése

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK

FORRADALMI INNOVÁCIÓ: A gazdaságtól az asztalig tartó ÉLELMISZER-BIZTONSÁG kérdéséhez kötődő projektek elindítása a biotechnológia felhasználásával

FELELŐS MAGATARTÁS

TERÜLETI HATÁS

3. EGÉSZSÉG ÉS JÓLÉT

3.D Megerősíteni minden ország, kiemelten a fejlődő országok kapacitását a nemzeti és globális egészségügyi kockázatok korai előrejelzésére, csökkentésére és kezelésére

CSELEKVÉS A POZITÍV HATÁSÉRT

MEGFELELŐSÉG

HUMÁN TŐKE

IDAY: alkalmazottaink kéréseinek rendszeres összegyűjtése annak érdekében, hogy a javaslataik alapján új projekteket indítsunk

BIZTONSÁG: a balesetek megakadályozása és a biztonsági tanúsítványok alkalmazása minden létesítményünkben

JÓLÉT: globális cselekvési terv létrehozása a pszichoszociális kockázati tényezők kiküszöbölésére

KÖRNYEZET

A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET EGYENSÚLYA: az egyensúly felmérését segítő eszközök bevezetése

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK

BIZTONSÁGI ÉS TELJESÍTMÉNYJAVÍTÓ KÉPZÉS: teljes körű képzési programok bevezetése az ügyfeleink számára

FELELŐS MAGATARTÁS

ZÖLD VEGYIPAR: Forradalmi innovációs projektek létrehozása a kockázatok és maradványanyagok csökkentésével kapcsolatban

TERÜLETI HATÁS

4. MINŐSÉGI OKTATÁS

4.4 2030-ig jelentősen növelni a megfelelő készségekkel rendelkező fiatalok és felnőttek számát, az elhelyezkedés, tisztességes munkahelyek és vállalkozói lehetőségek elősegítésére, beleértve a technikai és szakmai készségeket

4.5 2030-ig megszüntetni a nemi egyenlőtlenségeket az oktatás terén, és biztosítani az egyenlő hozzáférést az oktatás és képzés minden szintjéhez a kiszolgáltatott személyek számára, beleértve a fogyatékkal élőket, az őslakosokat és a kiszolgáltatott helyzetben élő gyermekeket

CSELEKVÉS A POZITÍV HATÁSÉRT

MEGFELELŐSÉG

HUMÁN TŐKE

FIATAL ÉS KISZOLGÁLTATOTT SZEMÉLYEK: adott eljárások és programok bevezetése a teljes védelmük biztosítására

GLOBÁLIS KÉPZÉSI CSELEKVÉSI TERV: a képzési programok bevezetése és a teljesítményük mérése

KÖRNYEZET

BIODIVERZITÁS: egy globális képzés bevezetése minden alkalmazott érzékenyítésére

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK

FELELŐS MAGATARTÁS

TERÜLETI HATÁS

HELYI ELKÖTELEZŐDÉS: a foglalkoztatás és oktatás segítése

VÍZ: a vízkezelés elősegítése az afrikai iskolák számára meglévő modellek segítségével

6. TISZTA VÍZ ÉS KÖZEGÉSZSÉGÜGY

6.3 2030-ig javítani a vízminőséget a szennyezés csökkentésével, a szennyező és veszélyes anyagok, illetve a veszélyes vegyi anyagok vízbe engedésének csökkentésével, a kezeletlen szennyvíz mennyiségének megfelezésével, valamint az újrahasznosítás és biztonságos újrafelhasználás jelentős, globális szintű növelésével

CSELEKVÉS A POZITÍV HATÁSÉRT

MEGFELELŐSÉG

HUMÁN TŐKE

KÖRNYEZET

VÍZ: a létező modellek megosztása a csoporton belül, majd a modellek bevezetése a létesítményeinkben a víz újrahasznosítására

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK

Az ügyfelek VÍZlábnyomának csökkentése

FELELŐS MAGATARTÁS

VÍZ: a létező modellek bevezetése a vízkezelés elősegítésére

TERÜLETI HATÁS

8. TISZTESSÉGES MUNKA ÉS GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS

8.5 2030-ig teljes, hatékony foglalkoztatást és tisztességes munkát, valamint egyenlő értékű munkáért egyenlő díjazást elérni minden nő és férfi számára, beleértve a fiatal és fogyatékkal élő személyeket is
8.8 Védeni a munkajogokat, és elősegíteni a biztonságos és megbízható munkakörnyezetet minden munkavállaló számára, beleértve a bevándorlókat, illetve kiemelten a női bevándorlókat és a bizonytalan munkahelyek munkavállalóit

CSELEKVÉS A POZITÍV HATÁSÉRT

MEGFELELŐSÉG

ETIKAI KÓDEX: korrupcióellenes gyakorlat bevezetése

HUMÁN TŐKE

HUMÁNERŐFORRÁS-POLITIKA: munkahelyteremtés, társadalmi és munkahelyi körülmények, szakmai tőke, a fogyatékkal élő személyek integrációja és értékmegosztás

TÁRSADALMI PÁRBESZÉD: globális és lokális struktúrák kialakítása a társadalmi párbeszéd elősegítésére

KÖRNYEZET

HSE-POLITIKA: a jó gyakorlatok megosztása, valamint a teljesítmény kiértékelése

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK

FELELŐS MAGATARTÁS

ETIKAI KÓDEX: emberi jogok, diszkriminációellenes gyakorlatok

TERÜLETI HATÁS

ETIKAI KÓDEX: felelős, a helyi beszállítókat támogató vásárlás

9. IPAR, INNOVÁCIÓ ÉS INFRASTRUKTÚRA

9.4 2030-ig javítani az infrastruktúrát és modernizálni az iparágakat, hogy fenntarthatóak legyenek nagyobb erőforrás-hatékonyság, és tiszta, környezetvédelmi szempontból megfelelő technológiák és ipari folyamatok felhasználása mellett, az országok lehetőségeihez mért megfelelő részvétellel

CSELEKVÉS A POZITÍV HATÁSÉRT

MEGFELELŐSÉG

IT-NYILATKOZAT: jó gyakorlatok megosztása és a személyes adatok védelme

HUMÁN TŐKE

KÖRNYEZET

Az ENERGIAlábnyom csökkentése az ellátási lánc mentén optimalizálási programok bevezetésén keresztül

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK

HÁRMAS TANÚSÍTÁS elérése minden létesítményünkben 2024 előtt (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001/ISO 45001)

VÁLSÁGKEZELÉSI ELJÁRÁSOK: egyértelmű eljárások meghatározása mindenféle válság kezelésére

CRM bevezetése: az ügyféltámogatás folyamatának követése egy egyedi eszköz használatával

FELELŐS MAGATARTÁS

Lineáris helyett KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG alkalmazása bármely új befektetés esetén

TERÜLETI HATÁS

12. FELELŐS FOGYASZTÁS ÉS TERMELÉS

12.4 2020-ig elérni a vegyi anyagok és életciklustól függetlenül minden hulladék környezetvédelmi szempontból megfelelő kezelését az elfogadott nemzetközi keretrendszereknek megfelelően, valamint csökkenteni a levegőbe, vízbe és talajba engedésük mennyiségét a környezetre valamint az emberi egészségre gyakorolt káros hatásaik minimalizálására

12.5 2030-ig jelentősen csökkenteni a keletkező hulladék mennyiségét a megelőzés, csökkentés, újrahasznosítás és újrafelhasználás növelésével

12.6 Ösztönözni a vállalatok, kiemelten a nagy méretű, nemzetközi vállalatok esetén a fenntartható gyakorlatok bevezetését, valamint a fenntarthatósági adatok közlését a jelentéstételi ciklusaikban

CSELEKVÉS A POZITÍV HATÁSÉRT

MEGFELELŐSÉG

BŐVÍTETT PÉNZÜGYI JELENTÉS: a bővített pénzügyi teljesítmény követését lehetővé tevő platform létrehozása

HUMÁN TŐKE

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME: a csoport egészére vonatkozó eljárás bevezetése a személyes adatok védelmének garantálására

KÖRNYEZET

MŰANYAG: a meglévő modellek megosztása és bevezetése a csoporton belül a csomagolóanyagok összegyűjtésére és újrahasznosítására

HULLADÉKKEZELÉS: lineáris helyett KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG alkalmazása bármely új projekt esetén, és a teljesítmény kiértékelése

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK

ÜGYFÉL-ELÉGEDETTSÉG: globális kampányok létrehozása az ügyfelek elégedettségének mérésére

BESZÁLLÍTÓNYILATKOZAT: a teljes ellátási láncunk felügyeletének garantálása az ügyfeleink számára

FELELŐS MAGATARTÁS

ETIKAI KÓDEX: felelős magatartás bevezetése

KOCKÁZATOK FELTÉRKÉPEZÉSE: a csoportot érintő minden kockázat listázása, és a kockázatokat csökkentő cselekvési tervek bevezetése

TERÜLETI HATÁS

HELYI KÖZÖSSÉG: cselekvési tervek bevezetése minden létesítményünkben (co-working, járműmegosztás stb.)

13. FELLÉPÉS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ELLEN

13.1 Minden országban megerősíteni az éghajlati veszélyekhez és természeti katasztrófákhoz kötődő ellenállóképességet és alkalmazkodóképességet

CSELEKVÉS A POZITÍV HATÁSÉRT

MEGFELELŐSÉG

HUMÁN TŐKE

KÖRNYEZET

Éghajlattal kapcsolatos kockázatok feltérképezése: minden vonatkozó kockázat listázása és folytonossági tervek létrehozása

Autók: hibrid és elektromos autók alkalmazása

Szénlábnyom: a szénlábnyom csökkentése az ellátási lánc mentén optimalizálási programunkon keresztül

Megújuló energia: a felhasznált megújuló energiaforrások arányának növelése a létesítményeinkben

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK

FELELŐS MAGATARTÁS

TERÜLETI HATÁS

17. PARTNERI KAPCSOLATOK A CÉLOK ELÉRÉSÉÉRT

17.16 Megerősíteni a globális partneri kapcsolatainkat a fenntartható fejlődés érdekében, kiegészíteni azokat több érintett féllel a tudásanyag, szaktértelem, technológiák és pénzügyi erőforrások megosztására és felhasználására annak érdekében, hogy a fenntartható fejlődési célokat elérhessük minden országban, különös tekintettel a fejlődő országokra.

CSELEKVÉS A POZITÍV HATÁSÉRT

MEGFELELŐSÉG

SZABÁLYOZÁSI FELMÉRÉS: közös, globális eszköz bevezetése az új szabályozások felmérésére és jobb előrejelzésére

HUMÁN TŐKE

ASHOKA-program: az alkalmazottak gondolkodásmódjának megváltoztatásának támogatása

KÖRNYEZET

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK

ECOVADIS-ELKÖTELEZŐDÉS: az értékelés kibővítése a KERSIA CSOPORT felé

FELELŐS MAGATARTÁS

SZAKÉRTŐI TÁRSULÁSOK: hozzájárulás a szakértői társulásokhoz minden stratégiai jelentőségű országban

ASHOKA-program: a vállalkozói kompetenciáikat az ÉLELMISZER-BIZTONSÁG kérdéséhez kötődő társadalmi problémák nagyszabású megoldására felhasználó emberek támogatása

TERÜLETI HATÁS

FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYEK: partneri kapcsolatok kialakítása a fogyatékkal élő személyeket foglalkoztató technológiai központok és a létesítményeink között

HELYI PROJEKTEK: részvétel minden releváns helyi projektben

CSR-felépítés

A teljes vállalat bevonása

A CSR-stratégia bevezetését a CSELEKVÉS A POZITÍV HATÁSÉRT nevű programunk köré épülő szervezeti felépítésünk támogatja, és a kialakítása a vállalatunk erősségeinek kiaknázását célozza.

A CSR-műveleti bizottság összefogja a pozitív hatás eléréséért elengedhetetlen üzleti tevékenységeinket: Kommunikáció, digitális funkciók, pénzügy és jog, irányítás és szabályozás, marketing és innováció, beszállítói és ügyfélkapcsolatok, emberi erőforrások, ellátásilánc- és ipari teljesítmény.

A CSR-szakértő tanácsadók (egy HR-menedzser és egy QHSE- vagy szabályozási menedzser) felelősek a CSR-programok elindításáért a csoport egyes földrajzi területein.

Egy együttműködési platformot használunk a csoport 160 résztvevőjével a nem pénzügyi mutatók (emberi erőforrások, biztonság, környezet, egészség és jólét, víz, műanyagok stb.) folyamatos frissítésére.

Gyakorlati cselekedeteink

Máshogy és jobban végezni a dolgokat

A Kersia küldetése – egy biztonságos élelmiszereket kínáló világ megalkotása – kreatív gondolkodást, innovációt és új, fenntartható lehetőségek megtalálását, illetve a változásra való folyamatos készülést igényli meg a munkánktól. A Kersia Csoport minden alkalmazottjának tisztában kell lennie azzal, hogy Ő is hozzájárulhat a biztonságos élelmiszerekhez, akár a Kersia, akár egy üzleti projekt részeként. A csoport ezen jövőképe vezette a Kersiát az előretekintő társadalmi vállalkozókat tömörítő Ashoka-hálózattal való együttműködésre, a hálózat tagjai hozzánk hasonlóan a társadalmunk mélyreható változását elhozó új megoldások kifejlesztését tűzték ki célul.

A körforgásos gazdaság két stratégiai területe: a víz és a műanyagok

A víz egy védendő nyersanyag

A víz létfontosságú az élethez és az emberi egészség fenntartásához. A 21. század két jelentős kihívása a 2050-re 7-9 milliárd főre növekvő népesség számára ivóvizet biztosítani, illetve csökkenteni a világ vízkészleteinek vegyi és bakteriológiai szennyezettségét. A vállalkozásunk természetéből fakadóan a Kersia – amely a víz megőrzéséért elkötelezett vállalat, és az AQUATABS® terméknek köszönhetően a vízfertőtlenítő tabletták világszinten vezető szereplője – már ma lépéseket tesz azért, hogy a holnap emberei hozzáférhessenek a számukra szükséges vízhez. Háromféle módon közelítjük meg a kérdést:

  • Tisztítási és fertőtlenítési megoldásokat biztosítunk, amelyek csökkentik a vízfelhasználást a gazdasági és élelmiszeri szektorokban.
  • A felhasználásra kerülő víz ihatóvá tétele az élelmiszer-biztonság elősegítésére helyi erőforrások segítségével.
  • Ipari telephelyeink ellátása vízkezelési megoldásokkal a víz újrafelhasználásának elősegítésére a termékeink előállítása során.

Új életet lehelünk műanyag csomagolásainkba

A műanyag csomagolóanyagok begyűjtése és újrahasznosítása a körforgásos gazdasági stratégia egyik előfeltétele, és ezzel kapcsolatban mind a fogyasztók, mind a hatóságok elvárásai kiemelten magasak. A Kersia célja ezen társadalmi elvárás valódi üzleti modellé alakítása, egy olyan megközelítést alkalmazva, amely magában foglalja a következőket:

  • újrahasznosított műanyagot tartalmazó csomagolóanyagok vásárlása
  • a csomagolóanyagok begyűjtése
  • a csomagolóanyagok újrahasznosítása

Egészség, biztonság és jólét, egy hármas prioritás:

A Kersiánál nem tűrünk kompromisszumot a telephelyeinken az egészség, biztonság és jólét kérdésében, legyen szó akár a munkatársainkról vagy a partnereinkről.

Azáltal, hogy a termékek előállítása, felhasználása és ártalmatlanítása során megfelelően kezelt nyersanyagokat választunk, folyamatosan fejlesztjük a termékválasztékunkat a „zéró” kockázat elérésének céljával (nem használunk például reprodukciót károsító, ún. CMR anyagokat), mivel a megoldásainknak biztonságosan el kell érniük a kereskedők és felhasználók elvárásait.

A telephelyeinken minden érdeklődő alkalmazott hozzáférhet a biztonság- és menedzsment és változásmenedzsment-képzéseinkhez, vagy akár egyéni coachinglehetőségekhez is.

Rendszeresen megkérjük az alkalmazottainkat és vásárlóinkat az elvárásaik megosztására elégedettségi felmérések, auditok, az együttműködési platformunkon megtartott megbeszélési napok, esemény-visszajelzések stb. útján.

Minden alkalmazott hozzáfér a YAMMER együttműködési platformhoz házon belül, ahol megoszthatják a kérdéseiket, szakmai eredményeiket, valamint a Kersia-országok csapatait összehozó helyi eseményeket és kihívásokat.