Act for a positive impact

Act for a
positive impact

A Kersia olyan megoldások széles körét gyártja és forgalmazza, amelyek megelőzik a szennyeződéseket az állatokkal, élelmiszerekkel és emberekkel kapcsolatosan, mivel az élelmiszerbiztonság a legfontosabb szakterületünk. Tudjuk, hogy a termékeink hatással vannak a bolygóra és az élő szervezetekre, ezért 2016-ban elköteleztük magunkat a fenntartható fejlődés mellett, és létrehoztuk a « ACT for a positive impact » programunkat.

A vállalati társadalmi felelősségvállalási (CRS) program a Csoport négy értékét tükrözi: átláthatóság, megosztás, szakértelem és előrelátás. Lehetővé teszi alkalmazottainknak, hogy aktív szerepet játsszanak abban, hogy ügyfeleinknek egyre inkább tudatos és minőségi megoldásokat nyújtsunk. Érintettjeink mindegyike – az ügyfelek, a beszállítók, a hatóságok, a helyi közösségek és a részvényesek – részt vesz abban, hogy együtt egy jobb világot teremtsünk. (kétirányú kapcsolat)

null

CSR-kihívások

null

CSR-felépítés

null

Gyakorlati cselekedeteink

null

Fenntarthatósági jelentés

A szervezetünk

A teljes vállalat bevonása

A Kersia hisz abban, hogy a csoport hatásának javítása nemcsak néhány embert érint, hanem minden részlegen a munkatársaink mindennapjainak részévé kell váljon. A CSELEKVÉS a pozitív hatásért programunk olyan robusztus struktúrára épül, amelyet arra terveztünk, hogy a vállalat minden erősségét kiaknázza egy műveleti bizottság és helyi CSR küldöttek formájában. A CSR-műveleti bizottság összefogja a pozitív hatás eléréséért elengedhetetlen üzleti tevékenységeinket: Kommunikáció, digitális funkciók, pénzügy és jog, irányítás és szabályozás, marketing és innováció, beszállítói és ügyfélkapcsolatok, emberi erőforrások, beszerzés és ipari teljesítmény. A CSR-szakértő tanácsadók felelősek azért, hogy ezt a szemléletmódot elterjesszék a csoport egyes földrajzi területein. A CSR-részleg és a leányvállalatok között kapcsolat biztosítja a kulcsfontosságú prioritásaink előrehaladását. Szabadon kezdeményezhetnek helyi projekteket az erőteljes regionális hatás garantálása érdekében. A fenti személyek közötti rendszeres kommunikáció lehetővé teszi a folyamatos információ-megosztást és támogatást, amit eljuttatnak alkalmazottainknak. Egy együttműködési platformot használunk a csoport 160 résztvevőjével a nem pénzügyi mutatók (biztonság, környezet, egészség és jólét, víz, műanyagok, utazások, szállítások stb.) folyamatos frissítésére.

Tetteink

« Committed & Different », azaz Elkötelezett és eltérő, a Kersia programja a változás szereplőinek

Szeretnénk fenntartható vállalattá válni, amely képes alkalmazkodni a változó világhoz, és nyitott a holnap kihívásaira szabott, új megoldásokra. Szeretnénk minden alkalmazottunkat inspirálni, arra ösztönözni őket, hogy a szokásos kereteken kívül gondolkodjanak, és fejlesszék képességeiket, hogy mindenki merjen másképp cselekedni. E jövőkép jegyében egyesítettük erőinket az Ashoka-hálózattal, ami társadalmi vállalkozások egy csoportja; 2019-ben kezdtük együtt dolgozni a civil szervezettel a csoport átalakítását célzó ambiciózus programon, amelynek címe „Committed & Different”, azaz „Elkötelezett és eltérő”. A program célja egyrészt a társadalmi vállalkozások támogatása, másrészt ennek a szemléletmódnak a kialakítása a csoporton belül. Ahhoz, hogy minél több alkalmazottunkat vonjuk be, három szinten kínálunk csatlakozási lehetőséget:

  • Csatlakozás a programhoz egy 8 hónapos képzés keretében, hogy nagykövetté váljanak, és fejlesszék szociális készségeiket, például a vállalkozói szellemet, alkalmazkodóképességet, érzelmi intelligenciát, kreativitást, vezetési képességeket stb. Reményeink szerint végül alkalmazottaink 10-15%-a válik nagykövetté. A nagyköveteket a vállalat legmagasabb szintjétől, a vezetőjüktől és a kultúrák találkozóin keresztül kapott támogatással bátorítjuk egyéni törekvéseikben. Ez a közös projekt hozzájárul a gondolkodásmód egyéni szintű átalakításához, amely a kollektív változás felé vezető út első lépése.
  • Ingyenes részvétel rendszeres webináriumokon különböző témákban (pl. élelmiszerbiztonság hiánya), amelyet általában az Ashoka-hálózat társadalmi vállalkozásai szerveznek.
  • Részvétel vállalkozások közötti találkozókon, melyek célja a hasonló kezdeményezések megosztása.

Prioritások

A víz egy védendő nyersanyag

A víz létfontosságú az élethez és az emberi egészség fenntartásához. A 21. század két jelentős kihívása a 7 milliárd főnyi népességnek ivóvizet biztosítani, illetve csökkenteni a világ vízkészleteinek vegyi és bakteriológiai szennyezettségét. Még ma cselekszünk, hogy holnap mindenkinek rendelkezésre álljon a szükséges víz; ehhez nemcsak megóvjuk az erőforrást, hanem vízfertőtlenítési megoldásokat is kínálunk, mint amilyen az AQUATABS® tabletta. Upstream irányban tisztítási és fertőtlenítési megoldásokat biztosítunk, amelyek korlátozzák a vízkivételt az agrár- és agrár-élelmiszeripari szektorban, például lemosást nem igénylő, maradványmentes és egyfázisú termékekkel. Gyárainkban víztakarékos folyamatokat (optimalizált mosási folyamatokat) vezetünk be, valamint termékeink gyártása során újrafelhasználjuk a vizet, mint például Dinard-ban, ahol saját vízkezelő központunk van. 2024-re a csoport minden üzemének hasonló intézkedéseket kell végrehajtania, és olyan megoldásokat bevezetni, amelyek jelentős csökkenést eredményeznek a vízkivétel terén.

Új életet lehelünk műanyag csomagolásainkba

A műanyag csomagolóanyagok begyűjtése és újrahasznosítása a körforgásos gazdasági stratégia egyik előfeltétele, és ezzel kapcsolatban mind a fogyasztók, mind a hatóságok elvárásai kiemelten magasak. A Kersia ezt a társadalmi igényt valódi üzleti modellé szeretné átalakítani. Upstream irányban újrahasznosított műanyagot tartalmazó csomagolóanyagok vásárlására ösztönzünk. Downstream irányban napi szinten fejlődünk a műanyag tárolóedények visszanyerése, újrafelhasználása és újrahasznosítása terén, főként agrár-élelmiszeripari- és agrártevékenységekhez. Ezek a kezdeményezések nemcsak az új csomagolások beszerzésében jelentenek megtakarítást, hanem a megsemmisítendő csomagolások mennyiségét is csökkentik. Franciaországban például új csomagolást terveztek, amely részben újrahasznosított csomagolásból áll. A begyűjtést követően a csomagolást válogatják, mossák és HDPE-vé alakítják, melynek akár 25%-át visszaforgatják új csomagolásba.

Társadalmi hatás: egészség, biztonság és jóllét.

A Kersiánál nem tűrünk kompromisszumot a telephelyeinken az egészség, biztonság és jóllét kérdésében, legyen szó akár a munkatársainkról vagy a partnereinkről. A teljesen ellenőrzött hatású nyersanyagok kiválasztásával folyamatosan arra törekszünk, hogy termékválasztékunk kockázata nulla legyen (például nincsenek CMR termékek). A gyártás során különösen odafigyelünk a biztonságra (ISO 45 001, tudatosság növelése, szabványok, folyamatok stb.), valamint a munkakörülmények általános javítására is. Többirányú megközelítést alkalmazunk, hogy biztosítsuk mindenki jóllétét, és olyan kezdeményezéseink vannak, mint a munkahelyi életminőségi program, a változás támogatása, a biztonsági és vezetői képzés, a tőke megnyitása mindenki számára, a tudatosság növelése és még sok más. Mi több, rendszeresen felkérjük alkalmazottainkat és ügyfeleinket, hogy osszák meg velünk elvárásainkat, például elégedettségi felmérések, auditálások, beszélgetős napok és hasonlók formájában.

Elismerés

Büszkék vagyunk arra, hogy egyre fenntarthatóbb csoporttá válunk, és kötelességünknek tartjuk elismerni alkalmazottaink elkötelezettségét, miközben lehetővé tesszük a társadalmi és környezeti teljesítményünk folyamatos fejlesztését. Ezért döntöttünk úgy, hogy (az ISO 26000 szabvány alapján) kérjük az AFNOR értékelését a CSR Elkötelezettségi címke kapcsán, melynél a 4-ből 3-as szintet értünk el, valamint az Ecovadisét, amelytől pedig aranyérmet kaptunk.

CSR-kihívások

Az ENSZ céljaival megegyező cselekvési terv 2030-ig

2015 szeptemberében az ENSZ történelmi csúcstalálkozóján 17 fenntartható fejlődési célt határoztak meg 2030-ig annak érdekében, hogy megszüntessék a szegénység minden formáját, leküzdjék az egyenlőtlenségeket és a klímaváltozást. A Kersia küldetésével összhangban a 17 cél közül 9 kiemelt kihívást jelent a csoport számára.

2.4 2030-ig garantálni a fenntartható termelési rendszereket, valamint bevezetni ellenálló gazdasági gyakorlatokat, amelyek növelik a termelékenységet és a termelést, és egyúttal segítenek az ökoszisztéma fenntartásában, fokozatosan javítják a föld és talaj minőségét, és könnyebb alkalmazkodást tesznek lehetővé a klímaváltozáshoz, a szélsőséges időjárási körülményekhez, aszályhoz, áradásokhoz és egyéb katasztrófákhoz.

CSELEKVÉS A POZITÍV HATÁSÉRT

MEGFELELŐSÉG

HUMÁN TŐKE

KÖRNYEZET

POZITÍV HATÁS: A szabályozási megfelelőségen túlmenő pozitív hatást garantáló termékek elősegítése

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK

FORRADALMI INNOVÁCIÓ: A gazdaságtól az asztalig tartó ÉLELMISZER-BIZTONSÁG kérdéséhez kötődő projektek elindítása a biotechnológia felhasználásával

FELELŐS MAGATARTÁS

TERÜLETI HATÁS

3.D Megerősíteni minden ország, kiemelten a fejlődő országok kapacitását a nemzeti és globális egészségügyi kockázatok korai előrejelzésére, csökkentésére és kezelésére

CSELEKVÉS A POZITÍV HATÁSÉRT

MEGFELELŐSÉG

HUMÁN TŐKE

IDAY: alkalmazottaink kéréseinek rendszeres összegyűjtése annak érdekében, hogy a javaslataik alapján új projekteket indítsunk BIZTONSÁG: a balesetek megakadályozása és a biztonsági tanúsítványok alkalmazása minden létesítményünkben JÓLÉT: globális cselekvési terv létrehozása a pszichoszociális kockázati tényezők kiküszöbölésére

KÖRNYEZET

A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET EGYENSÚLYA: az egyensúly felmérését segítő eszközök bevezetése

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK

BIZTONSÁGI ÉS TELJESÍTMÉNYJAVÍTÓ KÉPZÉS: teljes körű képzési programok bevezetése az ügyfeleink számára

FELELŐS MAGATARTÁS

ZÖLD VEGYIPAR: Forradalmi innovációs projektek létrehozása a kockázatok és maradványanyagok csökkentésével kapcsolatban

TERÜLETI HATÁS

4.4 2030-ig jelentősen növelni a megfelelő készségekkel rendelkező fiatalok és felnőttek számát, az elhelyezkedés, tisztességes munkahelyek és vállalkozói lehetőségek elősegítésére, beleértve a technikai és szakmai készségeket 4.5 2030-ig megszüntetni a nemi egyenlőtlenségeket az oktatás terén, és biztosítani az egyenlő hozzáférést az oktatás és képzés minden szintjéhez a kiszolgáltatott személyek számára, beleértve a fogyatékkal élőket, az őslakosokat és a kiszolgáltatott helyzetben élő gyermekeket

CSELEKVÉS A POZITÍV HATÁSÉRT

MEGFELELŐSÉG

HUMÁN TŐKE

FIATAL ÉS KISZOLGÁLTATOTT SZEMÉLYEK: adott eljárások és programok bevezetése a teljes védelmük biztosítására GLOBÁLIS KÉPZÉSI CSELEKVÉSI TERV: a képzési programok bevezetése és a teljesítményük mérése

KÖRNYEZET

BIODIVERZITÁS: egy globális képzés bevezetése minden alkalmazott érzékenyítésére

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK

FELELŐS MAGATARTÁS

TERÜLETI HATÁS

HELYI ELKÖTELEZŐDÉS: a foglalkoztatás és oktatás segítése VÍZ: a vízkezelés elősegítése az afrikai iskolák számára meglévő modellek segítségével

6.3 2030-ig javítani a vízminőséget a szennyezés csökkentésével, a szennyező és veszélyes anyagok, illetve a veszélyes vegyi anyagok vízbe engedésének csökkentésével, a kezeletlen szennyvíz mennyiségének megfelezésével, valamint az újrahasznosítás és biztonságos újrafelhasználás jelentős, globális szintű növelésével

CSELEKVÉS A POZITÍV HATÁSÉRT

MEGFELELŐSÉG

HUMÁN TŐKE

KÖRNYEZET

VÍZ: a létező modellek megosztása a csoporton belül, majd a modellek bevezetése a létesítményeinkben a víz újrahasznosítására

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK

Az ügyfelek VÍZlábnyomának csökkentése

FELELŐS MAGATARTÁS

VÍZ: a létező modellek bevezetése a vízkezelés elősegítésére

TERÜLETI HATÁS

8.5 2030-ig teljes, hatékony foglalkoztatást és tisztességes munkát, valamint egyenlő értékű munkáért egyenlő díjazást elérni minden nő és férfi számára, beleértve a fiatal és fogyatékkal élő személyeket is 8.8 Védeni a munkajogokat, és elősegíteni a biztonságos és megbízható munkakörnyezetet minden munkavállaló számára, beleértve a bevándorlókat, illetve kiemelten a női bevándorlókat és a bizonytalan munkahelyek munkavállalóit

CSELEKVÉS A POZITÍV HATÁSÉRT

MEGFELELŐSÉG

ETIKAI KÓDEX: korrupcióellenes gyakorlat bevezetése

HUMÁN TŐKE

HUMÁNERŐFORRÁS-POLITIKA: munkahelyteremtés, társadalmi és munkahelyi körülmények, szakmai tőke, a fogyatékkal élő személyek integrációja és értékmegosztás TÁRSADALMI PÁRBESZÉD: globális és lokális struktúrák kialakítása a társadalmi párbeszéd elősegítésére

KÖRNYEZET

HSE-POLITIKA: a jó gyakorlatok megosztása, valamint a teljesítmény kiértékelése

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK

FELELŐS MAGATARTÁS

ETIKAI KÓDEX: emberi jogok, diszkriminációellenes gyakorlatok

TERÜLETI HATÁS

ETIKAI KÓDEX: felelős, a helyi beszállítókat támogató vásárlás

9.4 2030-ig javítani az infrastruktúrát és modernizálni az iparágakat, hogy fenntarthatóak legyenek nagyobb erőforrás-hatékonyság, és tiszta, környezetvédelmi szempontból megfelelő technológiák és ipari folyamatok felhasználása mellett, az országok lehetőségeihez mért megfelelő részvétellel

CSELEKVÉS A POZITÍV HATÁSÉRT

MEGFELELŐSÉG

IT-NYILATKOZAT: jó gyakorlatok megosztása és a személyes adatok védelme

HUMÁN TŐKE

KÖRNYEZET

Az ENERGIAlábnyom csökkentése az ellátási lánc mentén optimalizálási programok bevezetésén keresztül

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK

HÁRMAS TANÚSÍTÁS elérése minden létesítményünkben 2024 előtt (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001/ISO 45001) VÁLSÁGKEZELÉSI ELJÁRÁSOK: egyértelmű eljárások meghatározása mindenféle válság kezelésére CRM bevezetése: az ügyféltámogatás folyamatának követése egy egyedi eszköz használatával

FELELŐS MAGATARTÁS

Lineáris helyett KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG alkalmazása bármely új befektetés esetén

TERÜLETI HATÁS

12.4 2020-ig elérni a vegyi anyagok és életciklustól függetlenül minden hulladék környezetvédelmi szempontból megfelelő kezelését az elfogadott nemzetközi keretrendszereknek megfelelően, valamint csökkenteni a levegőbe, vízbe és talajba engedésük mennyiségét a környezetre valamint az emberi egészségre gyakorolt káros hatásaik minimalizálására 12.5 2030-ig jelentősen csökkenteni a keletkező hulladék mennyiségét a megelőzés, csökkentés, újrahasznosítás és újrafelhasználás növelésével 12.6 Ösztönözni a vállalatok, kiemelten a nagy méretű, nemzetközi vállalatok esetén a fenntartható gyakorlatok bevezetését, valamint a fenntarthatósági adatok közlését a jelentéstételi ciklusaikban

CSELEKVÉS A POZITÍV HATÁSÉRT

MEGFELELŐSÉG

BŐVÍTETT PÉNZÜGYI JELENTÉS: a bővített pénzügyi teljesítmény követését lehetővé tevő platform létrehozása

HUMÁN TŐKE

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME: a csoport egészére vonatkozó eljárás bevezetése a személyes adatok védelmének garantálására

KÖRNYEZET

MŰANYAG: a meglévő modellek megosztása és bevezetése a csoporton belül a csomagolóanyagok összegyűjtésére és újrahasznosítására HULLADÉKKEZELÉS: lineáris helyett KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG alkalmazása bármely új projekt esetén, és a teljesítmény kiértékelése

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK

ÜGYFÉL-ELÉGEDETTSÉG: globális kampányok létrehozása az ügyfelek elégedettségének mérésére BESZÁLLÍTÓNYILATKOZAT: a teljes ellátási láncunk felügyeletének garantálása az ügyfeleink számára

FELELŐS MAGATARTÁS

ETIKAI KÓDEX: felelős magatartás bevezetése KOCKÁZATOK FELTÉRKÉPEZÉSE: a csoportot érintő minden kockázat listázása, és a kockázatokat csökkentő cselekvési tervek bevezetése

TERÜLETI HATÁS

HELYI KÖZÖSSÉG: cselekvési tervek bevezetése minden létesítményünkben (co-working, járműmegosztás stb.)

13.1 Minden országban megerősíteni az éghajlati veszélyekhez és természeti katasztrófákhoz kötődő ellenállóképességet és alkalmazkodóképességet

CSELEKVÉS A POZITÍV HATÁSÉRT

MEGFELELŐSÉG

HUMÁN TŐKE

KÖRNYEZET

Éghajlattal kapcsolatos kockázatok feltérképezése: minden vonatkozó kockázat listázása és folytonossági tervek létrehozása Autók: hibrid és elektromos autók alkalmazása Szénlábnyom: a szénlábnyom csökkentése az ellátási lánc mentén optimalizálási programunkon keresztül Megújuló energia: a felhasznált megújuló energiaforrások arányának növelése a létesítményeinkben

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK

FELELŐS MAGATARTÁS

TERÜLETI HATÁS

17.16 Megerősíteni a globális partneri kapcsolatainkat a fenntartható fejlődés érdekében, kiegészíteni azokat több érintett féllel a tudásanyag, szaktértelem, technológiák és pénzügyi erőforrások megosztására és felhasználására annak érdekében, hogy a fenntartható fejlődési célokat elérhessük minden országban, különös tekintettel a fejlődő országokra.

CSELEKVÉS A POZITÍV HATÁSÉRT

MEGFELELŐSÉG

SZABÁLYOZÁSI FELMÉRÉS: közös, globális eszköz bevezetése az új szabályozások felmérésére és jobb előrejelzésére

HUMÁN TŐKE

ASHOKA-program: az alkalmazottak gondolkodásmódjának megváltoztatásának támogatása

KÖRNYEZET

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK

ECOVADIS-ELKÖTELEZŐDÉS: az értékelés kibővítése a KERSIA CSOPORT felé

FELELŐS MAGATARTÁS

SZAKÉRTŐI TÁRSULÁSOK: hozzájárulás a szakértői társulásokhoz minden stratégiai jelentőségű országban ASHOKA-program: a vállalkozói kompetenciáikat az ÉLELMISZER-BIZTONSÁG kérdéséhez kötődő társadalmi problémák nagyszabású megoldására felhasználó emberek támogatása

TERÜLETI HATÁS

FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYEK: partneri kapcsolatok kialakítása a fogyatékkal élő személyeket foglalkoztató technológiai központok és a létesítményeink között HELYI PROJEKTEK: részvétel minden releváns helyi projektben

2. AZ ÉHEZÉS MEGSZÜNTETÉSE

2.4 2030-ig garantálni a fenntartható termelési rendszereket, valamint bevezetni ellenálló gazdasági gyakorlatokat, amelyek növelik a termelékenységet és a termelést, és egyúttal segítenek az ökoszisztéma fenntartásában, fokozatosan javítják a föld és talaj minőségét, és könnyebb alkalmazkodást tesznek lehetővé a klímaváltozáshoz, a szélsőséges időjárási körülményekhez, aszályhoz, áradásokhoz és egyéb katasztrófákhoz.

CSELEKVÉS A POZITÍV HATÁSÉRT

MEGFELELŐSÉG

HUMÁN TŐKE

KÖRNYEZET

POZITÍV HATÁS: A szabályozási megfelelőségen túlmenő pozitív hatást garantáló termékek elősegítése

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK

FORRADALMI INNOVÁCIÓ: A gazdaságtól az asztalig tartó ÉLELMISZER-BIZTONSÁG kérdéséhez kötődő projektek elindítása a biotechnológia felhasználásával

FELELŐS MAGATARTÁS

TERÜLETI HATÁS

3. EGÉSZSÉG ÉS JÓLÉT

3.D Megerősíteni minden ország, kiemelten a fejlődő országok kapacitását a nemzeti és globális egészségügyi kockázatok korai előrejelzésére, csökkentésére és kezelésére

CSELEKVÉS A POZITÍV HATÁSÉRT

MEGFELELŐSÉG

HUMÁN TŐKE

IDAY: alkalmazottaink kéréseinek rendszeres összegyűjtése annak érdekében, hogy a javaslataik alapján új projekteket indítsunk BIZTONSÁG: a balesetek megakadályozása és a biztonsági tanúsítványok alkalmazása minden létesítményünkben JÓLÉT: globális cselekvési terv létrehozása a pszichoszociális kockázati tényezők kiküszöbölésére

KÖRNYEZET

A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET EGYENSÚLYA: az egyensúly felmérését segítő eszközök bevezetése

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK

BIZTONSÁGI ÉS TELJESÍTMÉNYJAVÍTÓ KÉPZÉS: teljes körű képzési programok bevezetése az ügyfeleink számára

FELELŐS MAGATARTÁS

ZÖLD VEGYIPAR: Forradalmi innovációs projektek létrehozása a kockázatok és maradványanyagok csökkentésével kapcsolatban

TERÜLETI HATÁS

4. MINŐSÉGI OKTATÁS

4.4 2030-ig jelentősen növelni a megfelelő készségekkel rendelkező fiatalok és felnőttek számát, az elhelyezkedés, tisztességes munkahelyek és vállalkozói lehetőségek elősegítésére, beleértve a technikai és szakmai készségeket 4.5 2030-ig megszüntetni a nemi egyenlőtlenségeket az oktatás terén, és biztosítani az egyenlő hozzáférést az oktatás és képzés minden szintjéhez a kiszolgáltatott személyek számára, beleértve a fogyatékkal élőket, az őslakosokat és a kiszolgáltatott helyzetben élő gyermekeket

CSELEKVÉS A POZITÍV HATÁSÉRT

MEGFELELŐSÉG

HUMÁN TŐKE

FIATAL ÉS KISZOLGÁLTATOTT SZEMÉLYEK: adott eljárások és programok bevezetése a teljes védelmük biztosítására GLOBÁLIS KÉPZÉSI CSELEKVÉSI TERV: a képzési programok bevezetése és a teljesítményük mérése

KÖRNYEZET

BIODIVERZITÁS: egy globális képzés bevezetése minden alkalmazott érzékenyítésére

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK

FELELŐS MAGATARTÁS

TERÜLETI HATÁS

HELYI ELKÖTELEZŐDÉS: a foglalkoztatás és oktatás segítése VÍZ: a vízkezelés elősegítése az afrikai iskolák számára meglévő modellek segítségével

6. TISZTA VÍZ ÉS KÖZEGÉSZSÉGÜGY

6.3 2030-ig javítani a vízminőséget a szennyezés csökkentésével, a szennyező és veszélyes anyagok, illetve a veszélyes vegyi anyagok vízbe engedésének csökkentésével, a kezeletlen szennyvíz mennyiségének megfelezésével, valamint az újrahasznosítás és biztonságos újrafelhasználás jelentős, globális szintű növelésével

CSELEKVÉS A POZITÍV HATÁSÉRT

MEGFELELŐSÉG

HUMÁN TŐKE

KÖRNYEZET

VÍZ: a létező modellek megosztása a csoporton belül, majd a modellek bevezetése a létesítményeinkben a víz újrahasznosítására

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK

Az ügyfelek VÍZlábnyomának csökkentése

FELELŐS MAGATARTÁS

VÍZ: a létező modellek bevezetése a vízkezelés elősegítésére

TERÜLETI HATÁS

8. TISZTESSÉGES MUNKA ÉS GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS

8.5 2030-ig teljes, hatékony foglalkoztatást és tisztességes munkát, valamint egyenlő értékű munkáért egyenlő díjazást elérni minden nő és férfi számára, beleértve a fiatal és fogyatékkal élő személyeket is 8.8 Védeni a munkajogokat, és elősegíteni a biztonságos és megbízható munkakörnyezetet minden munkavállaló számára, beleértve a bevándorlókat, illetve kiemelten a női bevándorlókat és a bizonytalan munkahelyek munkavállalóit

CSELEKVÉS A POZITÍV HATÁSÉRT

MEGFELELŐSÉG

ETIKAI KÓDEX: korrupcióellenes gyakorlat bevezetése

HUMÁN TŐKE

HUMÁNERŐFORRÁS-POLITIKA: munkahelyteremtés, társadalmi és munkahelyi körülmények, szakmai tőke, a fogyatékkal élő személyek integrációja és értékmegosztás TÁRSADALMI PÁRBESZÉD: globális és lokális struktúrák kialakítása a társadalmi párbeszéd elősegítésére

KÖRNYEZET

HSE-POLITIKA: a jó gyakorlatok megosztása, valamint a teljesítmény kiértékelése

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK

FELELŐS MAGATARTÁS

ETIKAI KÓDEX: emberi jogok, diszkriminációellenes gyakorlatok

TERÜLETI HATÁS

ETIKAI KÓDEX: felelős, a helyi beszállítókat támogató vásárlás

9. IPAR, INNOVÁCIÓ ÉS INFRASTRUKTÚRA

9.4 2030-ig javítani az infrastruktúrát és modernizálni az iparágakat, hogy fenntarthatóak legyenek nagyobb erőforrás-hatékonyság, és tiszta, környezetvédelmi szempontból megfelelő technológiák és ipari folyamatok felhasználása mellett, az országok lehetőségeihez mért megfelelő részvétellel

CSELEKVÉS A POZITÍV HATÁSÉRT

MEGFELELŐSÉG

IT-NYILATKOZAT: jó gyakorlatok megosztása és a személyes adatok védelme

HUMÁN TŐKE

KÖRNYEZET

Az ENERGIAlábnyom csökkentése az ellátási lánc mentén optimalizálási programok bevezetésén keresztül

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK

HÁRMAS TANÚSÍTÁS elérése minden létesítményünkben 2024 előtt (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001/ISO 45001) VÁLSÁGKEZELÉSI ELJÁRÁSOK: egyértelmű eljárások meghatározása mindenféle válság kezelésére CRM bevezetése: az ügyféltámogatás folyamatának követése egy egyedi eszköz használatával

FELELŐS MAGATARTÁS

Lineáris helyett KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG alkalmazása bármely új befektetés esetén

TERÜLETI HATÁS

12. FELELŐS FOGYASZTÁS ÉS TERMELÉS

12.4 2020-ig elérni a vegyi anyagok és életciklustól függetlenül minden hulladék környezetvédelmi szempontból megfelelő kezelését az elfogadott nemzetközi keretrendszereknek megfelelően, valamint csökkenteni a levegőbe, vízbe és talajba engedésük mennyiségét a környezetre valamint az emberi egészségre gyakorolt káros hatásaik minimalizálására 12.5 2030-ig jelentősen csökkenteni a keletkező hulladék mennyiségét a megelőzés, csökkentés, újrahasznosítás és újrafelhasználás növelésével 12.6 Ösztönözni a vállalatok, kiemelten a nagy méretű, nemzetközi vállalatok esetén a fenntartható gyakorlatok bevezetését, valamint a fenntarthatósági adatok közlését a jelentéstételi ciklusaikban

CSELEKVÉS A POZITÍV HATÁSÉRT

MEGFELELŐSÉG

BŐVÍTETT PÉNZÜGYI JELENTÉS: a bővített pénzügyi teljesítmény követését lehetővé tevő platform létrehozása

HUMÁN TŐKE

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME: a csoport egészére vonatkozó eljárás bevezetése a személyes adatok védelmének garantálására

KÖRNYEZET

MŰANYAG: a meglévő modellek megosztása és bevezetése a csoporton belül a csomagolóanyagok összegyűjtésére és újrahasznosítására HULLADÉKKEZELÉS: lineáris helyett KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG alkalmazása bármely új projekt esetén, és a teljesítmény kiértékelése

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK

ÜGYFÉL-ELÉGEDETTSÉG: globális kampányok létrehozása az ügyfelek elégedettségének mérésére BESZÁLLÍTÓNYILATKOZAT: a teljes ellátási láncunk felügyeletének garantálása az ügyfeleink számára

FELELŐS MAGATARTÁS

ETIKAI KÓDEX: felelős magatartás bevezetése KOCKÁZATOK FELTÉRKÉPEZÉSE: a csoportot érintő minden kockázat listázása, és a kockázatokat csökkentő cselekvési tervek bevezetése

TERÜLETI HATÁS

HELYI KÖZÖSSÉG: cselekvési tervek bevezetése minden létesítményünkben (co-working, járműmegosztás stb.)

13. FELLÉPÉS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ELLEN

13.1 Minden országban megerősíteni az éghajlati veszélyekhez és természeti katasztrófákhoz kötődő ellenállóképességet és alkalmazkodóképességet

CSELEKVÉS A POZITÍV HATÁSÉRT

MEGFELELŐSÉG

HUMÁN TŐKE

KÖRNYEZET

Éghajlattal kapcsolatos kockázatok feltérképezése: minden vonatkozó kockázat listázása és folytonossági tervek létrehozása Autók: hibrid és elektromos autók alkalmazása Szénlábnyom: a szénlábnyom csökkentése az ellátási lánc mentén optimalizálási programunkon keresztül Megújuló energia: a felhasznált megújuló energiaforrások arányának növelése a létesítményeinkben

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK

FELELŐS MAGATARTÁS

TERÜLETI HATÁS

17. PARTNERI KAPCSOLATOK A CÉLOK ELÉRÉSÉÉRT

17.16 Megerősíteni a globális partneri kapcsolatainkat a fenntartható fejlődés érdekében, kiegészíteni azokat több érintett féllel a tudásanyag, szaktértelem, technológiák és pénzügyi erőforrások megosztására és felhasználására annak érdekében, hogy a fenntartható fejlődési célokat elérhessük minden országban, különös tekintettel a fejlődő országokra.

CSELEKVÉS A POZITÍV HATÁSÉRT

MEGFELELŐSÉG

SZABÁLYOZÁSI FELMÉRÉS: közös, globális eszköz bevezetése az új szabályozások felmérésére és jobb előrejelzésére

HUMÁN TŐKE

ASHOKA-program: az alkalmazottak gondolkodásmódjának megváltoztatásának támogatása

KÖRNYEZET

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK

ECOVADIS-ELKÖTELEZŐDÉS: az értékelés kibővítése a KERSIA CSOPORT felé

FELELŐS MAGATARTÁS

SZAKÉRTŐI TÁRSULÁSOK: hozzájárulás a szakértői társulásokhoz minden stratégiai jelentőségű országban ASHOKA-program: a vállalkozói kompetenciáikat az ÉLELMISZER-BIZTONSÁG kérdéséhez kötődő társadalmi problémák nagyszabású megoldására felhasználó emberek támogatása

TERÜLETI HATÁS

FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYEK: partneri kapcsolatok kialakítása a fogyatékkal élő személyeket foglalkoztató technológiai központok és a létesítményeink között HELYI PROJEKTEK: részvétel minden releváns helyi projektben