Wyjątkowość i zaangażowanie w zarządzanie wodą w przemyśle spożywczym i branży produkcji napojów

W warunkach postępującej industrializacji i wzrostu zaludnienia potrzeba bezpiecznej produkcji żywności i jednoczesna troska o zasoby mają coraz większe znaczenie. Jednym z najistotniejszych i najbardziej niezastąpionych zasobów na świecie jest WODA – ale właśnie jej może zabraknąć z powodu wysokiego zużycia i zanieczyszczenia. Dlatego Kersia angażuje się w znajdowanie rozwiązań.

water-drop-small

Uzdatnianie wody

aby zoptymalizować procesy produkcyjne, ograniczyć koszty i zużycie energii oraz wydłużyć potencjalną żywotność maszyn lub sprzętu (zużycie sprzętu przez powstawanie kamienia, korozji itp.)

water-wave

Ochrona wód

aby zapobiec negatywnym konsekwencjom dla jakości wody (ograniczenie zanieczyszczeń, składników toksycznych, fosforanów/azotanów itp.)

water-hand

Oszczędność wody

aby obniżyć zużycie wody i promować remediację wody szarej

Uzdatnianie wody w przemyśle spożywczym i branży produkcji napojów: wspieranie wydajności zakładów

Kersia oferuje globalne, kompleksowe rozwiązania z dziedziny uzdatniania wody dla klientów w przemyśle spożywczym i branży produkcji napojów. Nasze najważniejsze cele to:

 • zapobieganie powstawaniu kamienia,
 • zapobieganie korozji,
 • zapobieganie zarastaniu warstwą biologiczną,
 • zapobieganie negatywnym konsekwencjom dla wydajności procesów.

Nasze rozwiązania, wykorzystujące produkty, sprzęt i usługi higieniczne, zdobyły zaufanie klientów z przemysłu spożywczego i branży produkcji napojów z ponad 120 krajów na całym świecie.

WARTOŚĆ DODANA GRUPY KERSIA NA RYNKU ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

Produkty do uzdatniania wody

Specjalna gama produktów dla przemysłu spożywczego i branży produkcji napojów:

 • Środki biobójcze
 • Detergenty (kwasowe, zasadowe)
 • Kontrola powstawania kamienia
 • Kontrola powstawania korozji

Sprzęt

Najnowocześniejszy sprzęt do dozowania i kontroli:

 • Najnowocześniejszy sprzęt do dozowania i kontroli
 • Możliwość cyfrowego monitorowania offline z generowaniem raportu dashboard o wydajności
 • W pełni otwarte i transparentne zarządzanie danymi

Usługi

 • Możliwość wdrożenia rozwiązań globalnych, w tym oferta sprzętu
 • Cyfrowe raporty i monitorowanie wydajności procesów w czasie rzeczywistym
 • Zintegrowane rozwiązania

Ochrona i oszczędność wody w przemyśle spożywczym i branży produkcji napojów: korzystniejszy ślad ekologiczny

Woda to wyjątkowy i cenny zasób. Dlatego w ostatnich latach problem niedoborów i zanieczyszczenia wody coraz częściej znajduje się w centrum zainteresowania. Firma Kersia ma na celu zapewnić naszym klientom z przemysłu spożywczego i branży produkcji napojów rozwiązania pozwalające chronić i oszczędzać wodę przez następujące działania:

 • Ograniczenie wpływu zanieczyszczeń (np. użycie biodegradowalnych substancji czynnych / środków)
 • Użycie składników nietoksycznych (brak metali ciężkich lub substancji ekotoksycznych)
 • Ograniczenie wpływu na ekosystem (obniżenie poziomu azotanów i fosforanów)
 • Rozwiązanie do remediacji wody szarej w celu zwiększenia ponownego wykorzystania wody

Wyjątkowość i zaangażowanie w globalne zarządzanie wodą

Jako specjalistyczny, rzetelny i zaufany partner w globalnym przemyśle spożywczym i branży produkcji napojów, Kersia wykracza poza wymogi aktualnych przepisów. Oferuje wieloletnie doświadczenie w dziedzinie higieny i uzdatniania wody, a jednocześnie stawia na innowacje. Koncentracja na rynku żywności i napojów w połączeniu z obecnością lokalną i globalną sprawia, że jesteśmy dla Twojej firmy idealnym partnerem w obszarze zarządzania wodą. Nasz cel to uzdatniać wodę, aby umożliwić Ci oszczędność kosztów i zmniejszenie śladu ekologicznego.

Optymalizacja i kontrola działania kotłów

Optymalizacja i kontrola działania kotłów

-Optymalizacja wydajności kotłów – Zapobieganie korozji – Zapobieganie powstawaniu kamienia

Optymalizacja odwróconej osmozy

Optymalizacja odwróconej osmozy

Uzdatnianie wody w następujących celach:

– Optymalizacja odzyskiwania wody – Zapobieganie powstawaniu kamienia – Zapobieganie zarastaniu warstwą biologiczną

Chłodnia kominowa i obwody chłodzenia

Chłodnia kominowa i obwody chłodzenia

Uzdatnianie wody w następujących celach:

– Zapobieganie korozji – Zapobieganie powstawaniu kamienia – Zapobieganie zarastaniu warstwą biologiczną – Zmniejszanie zagrożenia bakterią Legionella

Uzdatnianie wody procesowej

Uzdatnianie wody procesowej

Uzdatnianie wody w następujących celach:

– Zmniejszanie ryzyka skażenia

Analiza przypadku: nasze rozwiązania, fakty i liczby

Klient: Browar o produkcji 3 800 000 hl / Azja > Optymalizacja cyrkulacji w kotłach > Wieloetapowy plan zwiększający cyrkulację w kotłach w celu ograniczenia wydmuchu > Wdrożenie udokumentowanego i ukierunkowanego planu następczego wspólnie z zespołem zakładu

Pozytywny wpływ = Oszczędności

> Woda (m3/rok): 9 958 > Energia (GJ/rok): 5 836 > CO2 (tony/rok): 370

Całkowity koszt użytkowania i wskaźniki KPI

> Oszczędności: 119 000 USD > Produkty: 7 500 USD > Cyrkulacja: 50 > Zgodność: > 95%

Czy wiesz, co to oznacza dla nas wszystkich?

Zmniejszenie produkcji CO2 o 370 ton

≈ równowartość 142 336 litrów paliwa ≈ 1 992 000 km przejechanych samochodem

Oszczędność 9 958 m³ wody rocznie

≈ roczne zużycie wody przez 17 osób (zużycie wody na osobę wynosi 600 m³/rok) ≈ 66 500 pryszniców (1 prysznic ≈ 150 l)

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach